Na Rabašovu paměť

(23.09.09) Dnes je den upamatování se na mého Učitele, rava Barucha Šaloma Leviho Ašlaga – Rabaše. Všichni jsme živeni tím, co jsme od něj dostali. Byl jediným člověkem, který porozuměl Baal HaSulamovi, který pokračoval jeho cestou, a kdo několika dalším studentům předal metodu.  Fakt, že jsme schopni postupovat za použití Rabašovi metody, vidět, slyšet, a chápat co napsal je možné jen díky Rabašovi.

Rabaš každý týden psával článek a těchto článků máme přes 400. V nich poskytuje vysvětlení celé vědy kabaly, včetně všeho, co se vztahuje k vnitřní práci člověka.  Skrze tyto články nám dal možnost vstoupit do vnímání duchovního světa. Vysvětlil celou metodu systematicky, jednoduše a přístupně, formou, se kterou se lidé mohou snadno ztotožnit.

Důvodem, proč často cituje Tóru, Talmud a jiné kabalistické zdroje je, aby nás spojil s originálními zdroji a pomohl nám pochopit, jak jejich autoři (kabalisté) přemýšleli. Takto nám sdělovali své pocity.

Není pochyb, že kdyby nebylo Rabašových knih, nebyli bychom schopni se spojit se spisy Baal HaSulama. Bez Rabašových vysvětlení by pro nás bylo nemožné „otevřít“ Baal HaSulamovy knihy.

Jsem vděčný Vrchní Síle, že mi seslala tak velkého Učitele, skrze nějž jsem přijal kabalu.  Jeho životní prací byl duchovní průlom do nové úrovně a odhalení kabalistické metody.

Baal HaSulam tuto metodu ve svých článcích také uvedl, ale ty zůstaly skryty. Rabaš vzal materiály svého otce a přepsal je ve formě, které mohl svět porozumět. Také je ústně předal svým studentům.

Rabaš byl prvním kabalistou v celé historii kabaly, který začal otevřeně přijímat studenty. Po roce studia s Rabašem jsem dal několik lekcí v Bergově centru. Lekce nebyly pro běžné publikum, ale pro instruktory. Po těchto lekcích opustili všichni instruktoři Bergovo centrum, protože pochopili, že to co dělali, nebyla vůbec kabala, ale místo toho jen byznys.

Přivedl jsem je spolu s celou skupinou mladých, laických lidí ke studiu s Rabašem. Celkem to bylo kolem čtyřiceti lidí. Rabašovi bylo v té době 77 let a celý svůj život ztrávil životem v Bnei Brak – židovské ortodoxní komunitě s přebytkem zákazů a omezení. Ale navzdory všemu se nebál všechny tyto nové, laické mladíky přijmout za své studenty!

Tito lidé se neplánovali vrátit k náboženství; přišli za ním, aby studovali exkluzivně kabalu. Takto začal mladé laicky z Tel Avivu učit kabalu! To byla revoluce, kterou udělal, a ta nasměrovala svět vstříc nápravě. Byl to úplně nový fenomén, takový, jaká historie kabaly nikdy neviděla. Byl to začátek šíření kabalistické vědy ve velkém měřítku, jelikož těchto čtyřicet studentů pokračovalo v jeho cestě.

Rabaš byl velkým revolucionářem. Vlastnil ohromnou vnitřní sílu, která mu to umožňovala navzdory jeho chasidské komunitě a jeho příbuzným.

Vše, co mám, jsem přijal od něj. Naše skupina, Bnei Baruch (Synové Barucha) je po něm pojmenována. A věřím, že si opravdu zasloužíme stát se jeho duchovními dědici.

Ať je v nás jeho paměť požehnána!

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: