Rozdíl mezi duchovní nápravou a rituálním předpisy

Dvě otázky, které jsem dostal, o náboženských předpisech (observance – dodržování, obřady):

Otázka: Nebyli velcí Kabalisté jako Rav Ašlag, Moše Cordovero a jiní nábožensky založení (religious)? A proč nosíte kipu (jarmulku)!?

Moje odpověď: Musíte rozlišovat mezi náboženstvím a národní tradicí či kulturou. Když Baal HaSulam používá slovo “náboženství,” myslí jen Kabalu, která je pro každého. Na druhé straně, když mluví o tom, co obyčejně v našem světě nazýváme “náboženství,” říká “tradice” nebo “etika (Musar).” Podívejte se na článek “Esence náboženství a jejich účel.”

Proto Baal HaSulam píše, že dokonce i po úplné nápravě světa, až bude vše odhaleno všem a nebude zde místo pro víru (protože „Každý  Mě pozná, od nejmenších po největší“), tradice stále zůstane jako lidská kultura. Proto já, jež už žiji v budoucnosti, stále respektuji tradici mého národa, jako třeba jeho svátky a další zvyky. Proto také nosím kipu a dodržuji rituály.

Po obecné nápravě  všech duší v jejich pozemských, tělesných formách se duše sjednotí  do jedné pravé duše Adamovy na stupni Světa Nekonečna. Ve stejnou chvíli bude část duše, která jim dává pocit tohoto světa také napravena a proto se vnímání hmoty rovněž ztratí. Budeme pokračovat v existenci jen ve formě jediné duše „Adama.“

Otázka: Proč jsou zde duchovní činy, které musíme dodržovat na pozemském stupni (jako je Maaser, studium, šíření a skupina), stejně jako činy, které fyzicky dodržovat nemusíme (jako třeba nasazování Tefilin)?

Moje odpověď: Protože činy jako je Maaser, stadium, rozšiřování a skupina jsou skutečné, zatímco ostatní jsou prozatím na vašem stupni iracionální, protože ještě nemáte clonu (screen) , abyste je mohli dodržovat. Co se týče činů, které mají následky v našem světě a ve Vyšším Světě, každý čin je uskutečněn na svém stupni a výše. Tradice by měly být dodržovány těmi, kterým od narození náleží. To je kultura člověka. Ti z národů světa (ti, kteří nejsou židy), kteří chtějí duchovně postupovat nemusí dodržovat hmotné tradice určené židům.

Když postupně  získáte clonu a začnete s ní pracovat, nazývá se to dodržování 613 nařízení (náprava vašich záměrů z „pro sebe“ na „pro Stvořitele“ přes 613 tužeb duše) skrz 613 náprav (Tariag Eitin) a 613 naplnění (Tariag Pkudin). Začnete je dodržovat sám, jelikož je psáno: „Lidská duše ho učí.“

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: