Category Archives: Společnost

Nezaměstnané pokolení Europy

Zpráva: Nezaměstnanost mladých lidí je závažným problémem a zdrojem sociální a politické nestability. Zaměstnání je spojeno nejen s příjmem, ale také s pocitem sebevědomí a společenským postavením.

Ve Španělsku a na Kypru je více než 90% lidí v dočasném pracovním poměru, nemohou najít trvalé zaměstnání. Ve Švédsku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 23%. Ve Španělsku a Řecku míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 50%, stejně jako v Portugalsku, na Kypru, v Itálii a Chorvatsku.

V EU jako celku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 21,9%. Pro EU tyto roční náklady dosahují 150 miliard euro. Pokud se to nezmění, je pro nezaměstnané mladé lidí v Evropě nebezpečí, že se stanou ztracenou generací.

Poznámka: Práce nebude, ale zaměstnanost závisí na vládě. Zaměstnanost a práce není totéž. Lidi je nutné zaměstnat, jinak zdivočí. Židé pro sebe vymysleli zaměstnání ve volném čase – studium a vzdělávání.

Je nutné všechny nezaměstnané posílat do „Školy života“ na celý den, musí být vzdělaní a pak musí převzít výchovu mladé generace – školáků a obecně se stát učiteli nové společnosti.

Najít definici štěstí

Štěstí nelze změřit ani bohatstvím, ani velikostí bytu, množstvím elektrospotřebičů ani úspěšným podnikáním. Nelze to změřit materiálními hodnotami. Za prvé, pocit štěstí není subjektivní, zahrnuje celé skupiny lidí. Na jednu stranu je index štěstí ukazatelem integrálnosti: pokud jsou kolem mě všichni nešťastní, nemůžu být šťastný ani já. Můžu se například cítit silný a to je dočasné, vždyť to také vyžaduje podporu nějaké části společnosti. Štěstí je možne pocítit v kolektivním spojení, když je mezi lidmi podpora a souhlas. Za druhé, i když člověk chce dosáhnout toho, co ho učí společnost: peníze, postoj, moc, sláva atd. Ve skutečnosti podvědomě hledá pocit štěstí. Jelikož se tomu neučí, zůstává celý život nešťastný, s pocitem neúplné seberealizace. Na konci života se člověk diva na minulost a chápe, že celý jeho život neměl žádný smysl: ani pro sebe, ani pro děti, ani pro vnoučata… Oni také stejně jako on nebudou šťastné. Proto najít definici štěstí a naučit je ostatní, je to nejdůležitější v životě. Navíc pokud to nenaučíš ostatní, nemůžeš ani sám být šťastný, protože pocit štěstí, jak ukazují průzkumy, záleží na pocitu štěstí v lidech v okolí. Tímto se i zabývá věda kabala.

[#140423]

Bloudí části mé duše po ulicích?

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak se mohu držet duchovní práce v mém každodenním životě tak silně jak je to jen možné (na ulici, ve veřejné dopravě, atd.)?

Odpověď: Snažím se dívat na vše skrze systém spojení, skrz systém vzájemného doplňování. Zajímá mě, zda skrze všechno co se přede mnou objeví, uvidím vzájemnou spolupráci mezi dvěma protichůdnými silami, které mi znázorňují různé obrazy.

Jsem-li v kruhu na semináři a přede mnou je devět přátel, partnerů, ale také svým způsobem konkurentů, v tom, kdo dá nejlepší odpověď a kdo bude odpovídat méně přesně, jak můžeme doplnit jeden druhého, jak můžeme hrát společně s cílem nalézt správné odpovědi? Zde je hodně blízkosti i vzdálení.

Pokud jsem na ulici, proč bych nemohl vidět stejného partnera v každém kdo ve mě vyvolá určitý pocit? Nezáleží na tom, zda pro nebo proti, co je důležité je, jak na něj reaguji. Mohu na něj reagovat jako na někoho, kdo je mi velmi blízký? Moje ego mi to nedovolí. Pokud bych se na něho mohl dívat jinak, uviděl bych velmi blízkého a milého člověka a okamžitě bych svůj postoj k němu změnil.

Musíme si s tím hrát, mačkáním start-stop tlačítka pro přijímání a odevzdání a neustále vyjasňovat naše vztahy s ostatními. Pak se stanete pružnějšími a získáte měkčí postoj k životu a ke světu.

Ale v celku budete samozřejmě chtít vidět řídící sílu prostřednictvím tohoto postoje, která vám celý tento obraz představuje a promítá ho před vámi, tak abyste uviděli odhalení Stvořitele, abyste uviděli řídící sílu za tímto obrazem.
[89282]
Z „Virtuální Lekce o Základech kabaly“ 23/9/12

Revoluce v rodině

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak máme vybudovat integrované vztahy v rodině? Které vlastnosti a funkce jsou typické pro muže a pro ženy z integrální perspektivy? Nebo snad žádná taková rozlišení podle integrální metody neexistují?

Odpověď: Máme to, co jsme dostali od přírody. Bez ohledu na to, jak moc se snažím, nemohu být ženou, ne v úklidu, praní, žehlení, vaření či v uklízení celého domu za deset minut. Mě to vezme pět hodin a stále ještě dům nebude uklizený. Příroda nedala muži stejné schopnosti, stejný postoj, stejné pohnutí k tomu, co se nazývá „domov.“

Je to ženská záležitost, ženská část, ženský osud, ženská oblast. Žena by měla řídit domov. Měla by cítit, že ona je manažer domova, a že je její.

Nedostatek vzdělání vytvořil úplně jiný postoj k domovu a k rodině, ale jako celek byla starost o domácnost dána ženám od přírody. Můžete pozorovat zvířata: každý samec se spáří a odchází, zatímco samice porodí potomky, pečuje o ně, olizuje a krmí je, učí je jak lovit, jak být dospělý a posílá je do světa. Vidíme to v každém druhu. To je způsob, jak je to nastaveno od přírody, snad s výjimkou určitého časového období, kdy třeba ptáci sedí společně na vejcích než se vylíhnou.

Když se podíváme na lidi, všechno je organizováno touto cestu, muž jde na lov, zatímco žena střeží domov, a není možné tomu uniknout. Čím blíže jsme k přírodě, tím pohodlněji a příjemněji se budeme cítit a tím silnější porozumění bude mezi námi. V každém případě tyto atributy jsou naší součástí a nemůžeme je v žádném případě potlačit. I když existují mutace, stále máme své instinkty, Hollywood, unisex, a jiné módní trendy na tom nemění vůbec nic.

Proto bychom měli zajistit místo, kde každý hovoří o relativních právech a povinnostech a vztahu mezi muži a ženami. Nebudeme-li mít správný vztah, pak nebude žádná rodina, nebo cokoli jiného, kromě negativního populačního růstu. Takže to musíme ukončit jednou pro vždy a netančit na písně různých politických stran, které chtějí dosáhnout vlády, snažíce se být originální tím, že požadují práva pro různé skupiny.

Nejsem pro omezení práv nebo pro potlačování jakékoli skupiny ve prospěch druhých. Jsem pro to učit se od přírody a podobat se jí, jak jen to půjde, to je vše.

Za druhé, karty jsou rozdány tak, že muž má být hlavním poskytovatelem a žena se musí postarat o rodinu a vychovávat děti. Neexistuje způsob, jak tomu můžeme uniknout! Vidíme, že pokud to nedělá žena, pak nikdo. Výsledkem je, že příští generace bude ještě horší, než tato generace. To znamená, že se musíme ujistit, že žena bude volná, nikoli zaměstnaná, ale skutečně svobodná.

Neznamená to, že ji zamkneme do nějakého domácího kláštera nebo za zamčené dveře. Naopak, ona by měla studovat, dostat se na univerzitu v jakémkoli věku, a dokonce i po celý život. Měla by absolvovat různé kurzy a neustále obohacovat své znalosti tak, že bude vzdělávacím vzorem pro své děti a manžela. To znamená, že matka, která se cítí jako skutečný majitel domu, by měla mít také pocit, že ona je páteří rodiny, od které se celá rodina dozvídá o světě, o správném postoji k životu, o vzdělání a všem ostatním.

Koneckonců, člověk je stále pod vlivem ženy. Kdo neposlouchá svou ženu a tajně se jí neobává? Je to proto, že všechno pochází od matky – vždyť chápeme naši psychologii.

Je proto velmi důležité, abychom neustále povyšovali ženu, vzdělávali ji a naplňovali ji. Přes ní toto naplnění přechází do zbytku společnosti. To znamená, že ona by měla hrát aktivní roli ve svém vlastním rozvoji a vzdělávání, a také v oblasti výchovy a vzdělávání všech členů rodiny.

Pokud neuděláme tuto revoluci, pak ztratíme rodinu, děti, naší populaci, společnost atd. Můžeme to vše udělat skrze ženu. Abychom toho dosáhli, média musí udělat trochu úsilí. Neměl by to být plán státu, ale celosvětový.
[82718]
Z „Diskuse o integrální výchově“ 28. 5. 2012

Výsledek: Jedna výchova pro celý svět

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jaký je výsledek dnešní lekce?

Odpověď: Vstupujeme do nové epochy. Stojíme před nutností změnit naše vzájemné vztahy, na přechodu z egoistického soutěžení k vzájemné záruce, a potom, k univerzální lásce. Nejprve k tomu dojde silově, pod vlivem našeho současného stavu a tlaku přírody, ale pak se vědomě přesuneme směrem k vzájemným ústupkům a vzájemnému zájmu.

V souladu s tím musíme postavit náš systém vysvětlování, vzdělávání a výchovy takovým způsobem, aby po dlouhou dobu vyvíjel vliv na jednotlivce, na skupiny, na společnost, lidi, národ, a na všechny země dohromady, až postupně, my všichni obdržíme jednu výchovu a naučíme se žít šťastně dohromady v našem jednom domě.
[68219]
Z KabTV „Nový život“ Episoda 5, 2/1/2012

Tělesní altruisté a duchovní egoisté

Dr. Michael Laitman

Otázka: Nedávno jsem se zúčastnil setkání zástupců východních vír. Všichni byli velmi milí a starostliví vůči sobě navzájem. Co se v jejich chování liší od integrované globální výchovy, o které hovoříme?

Odpověď: Za prvé, jejich chování není řízeno nutností přírody. Jsem egoista. Jsem zcela lhostejný ke všem metodám, včetně té mé (pokud se jí dá říkat moje). Já prostě zohledňuji svět, jeho pohyb a vývoj, jako technik, a chápu, že neexistuje nic, co s tím lze udělat.

Nejsem zastáncem konkrétní představy. Nesnažím se vymýšlet nic smyšleného, ​​nějaké krásné nové království. Chápu, že jsme tady na cestě nutného vývoje, a to je důvod, proč je tato cesta pro nás nejlepší a vede nás ke správnému cíli. To je první bod.

Za druhé, nemám idealistické představy. Uplatňuji egoismus do našeho vývoje bez jeho potlačení, snížení nebo skrývání. Nikam neodchází, místo toho pokračuje ve vývoji ještě víc.

Ve skutečnosti, teď zavíráme egoismus mezi námi, nebude se vyvíjet. Necítíme, jak moc se opravdu nenávidíme, jak jsme proti sobě, jak každý z nás chce opravdu zničit všechny ostatní a zůstat úplně sám, nebo jen tak nechat ostatní jako krotké interprety všech jeho tužeb.

Metoda integrální výchovy a vzdělávání zahrnuje využití všech vnitřních a vnějších přírodních a lidských zdrojů. Není v žádném případě postavena na potlačování čehokoli, a to je důvod, proč to funguje pro celé lidstvo.

Všechny ostatní metody jsou založeny na potlačování egoismu, absence jeho použití. Ale ten stejně vyskočí a ukáže se, protože v nás stále pokračuje jeho vývoj, každou sekundou, z jedné generace na druhou, a nedá se s tím nic dělat.

Kromě toho jsou všechny tyto metody určeny pro velmi omezený počet lidí. Podle studií, šest až deset procent lidí na světě má přirozené altruistické sklony: dávání, život v harmonii, malování květin, atd. Známe tento fenomén. Ale tento osud patří jen několika málo lidem a ostatní jim vůbec nerozumí: „Dobře, navštěvujte nemocnice, pomáhejte nemocným a starým lidem. Nikomu neubližujete, je skvělé co děláte, jste dobří lidé. Ale netahejte nás do toho.“

Ale zde je to úplně jiný byznys: Příroda výslovně zavazuje egoisty stát se altruisty s pomocí téhož egoismu. Jinými slovy, dáváme tomuto egoismu – veškeré naší přirozenosti, všem našem vlastnostem – maximální realizaci.
[68078]
Z „lekce o novém světě“ # 7, 14/12/11

Bez znalostí není člověka

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je účelem získání znalostí v novém systému integrálního vzdělání?

Odpověď: Není možné udělat člověka ze studenta bez znalostí. Jmenovitě uvědomění, pochopení a jeho dobrovolná účast v procesu odlišuje člověka od zvířete. Po získání znalostí o světě bude vědět, kde žije, jak je řízen a jak by měl jednat. Cílem je, aby se všichni stali součástí integrálního lidstva, aby mohli vidět, že to není jinak možné a že se musí podílet na všem spolu s ostatními a být součástí celého obrazu.

I když mu nikdo neřekne, uvidí, že neexistuje žádná jiná cesta, protože dáváme člověku integrální vzdělání. Na základě těchto znalostí, musí sám postupně dojít k jeho vlastním závěrům. Praktický trénink mu dá příslušné emoce a pocity, což znamená, že budeme pracovat souběžně s obojím: jeho myslí a srdcem.
[65207]
Z „lekce o novém světě,“ 1/12/2011

Postupovat před problémy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Znamená integrální spojetí to, když při každém svém činu beru v úvahu zájmy všech ostatních lidí?

Odpověď: Ano. Ale to je potřeba studovat, naučit se a praktikovat. Musí se toho účastnit celá společnost. Úplně každý se musí stát studentem nového světa, musí se tomu učit. 

Nedostatek našich znalostí je zdrojem všech našich problémů. Vstoupili jsme do nového systému interakce mezi přírodou a námi, vztahů v lidské společnosti, v jednotě světa, a my nevíme, jak jednat. Byl jsem dotlačen do nějakého nového světa a neznám ani jeden z jeho zákonů. Jsem jako slon v porcelánu.

Nejdříve musíme pochopit velmi jednoduchý princip: Příroda nás tam dostane tak jako tak. Přejete-li si dosáhnout štěstí silou – prosím. Přejete-li se tam dostat rychle a snadno – jistě. Rychlou a snadnou cestou je cesta svobodného poznání a  dobrovolného souhlasu, když postupujeme před problémy, které přichází zezadu.

[63993]
Rozpravy o integrálním vzdělávání 11/12/2011

Člověk jako ozubené kolečko technologického světa

Dr. Michael Laitman

Stali jsme se natolik součástí hry podporované názorem celé společnosti, že jsme jí zcela zotročeni. Dostali jsme se do bodu, kde celá naše mysl a přístup k životu je spjat s prací. Člověk se obává toho, že by měl odejít do důchodu. Neví, co bude dělat od rána do noci s takovým množstvím volného času. Není navyklý organizovat svůj život a nechce být svobodný. Když přijde domů z práce, pokračuje v práci na tom samém počítači. Když jde na dovolenou, nerozloučí se se svým telefonem nebo internetem, stále je spojen s tím stejným systémem, podobně jako zotročené ozubené kolečko, jedno z mnoha.

Tento styl, který se utvářel v posledních desetiletích, určil směr v životě člověka, který není schopen cítit se svobodný. Představme si, že by byl zaměstnaný tři hodiny denně, dělal by práci důležitou pro společnost a pro svou existenci. Mohl by strávit zbytek času odpočinkem a činností, která ho baví. Neumíme si však představit, že by to bylo možné. Jsme tak zotročeni, že si neumíme představit, co bychom mohli v životě dělat jiného kromě práce.

Zažijeme skutečně velkou revoluci, protože příroda pro nás nyní ustavuje nové podmínky, mění nás zevnitř a mění i prostředí kolem nás. Ničí našeho vládce: tuto obrovskou lidskou společnost, která nás zotročila. Tímto způsobem nás nutí se změnit a přijmout nový pohled na život.

Ten bude naprosto odlišný. Budeme se vyvíjet jako lidé. Namísto deseti hodin práce (a zbytku času, kdy pokračujeme v přemýšlení o ní) budete pracovat tři hodiny a zbytek strávíte děláním zcela odlišných věcí.

Potřebujete však porozumět tomu, co je potřeba udělat. Samozřejmě, že nebudeme ležet na slunci jako líná, nakrmená zvířata, odpočívající po jídle a nedělající nic, dokud nebudeme znovu hladoví. Bude potřeba najít „lidské“ aktivity, které by člověk v tomto světě měl dělat.

Vedle tří hodin věnovaných práci a pár hodin domácích prací strávíme zbytek času tím, co je nejdůležitější pro lidskou bytost a přináší naplnění duši. Člověk bude považovat práci a domácí práci za nevyhnutelné věci, které v tomto světě musí udělat; byl by šťastný, kdyby tyto věci nedělal. V průběhu sedmi až osmi hodin, kdy byl osvobozen od práce, si musí nalézt skutečnou aktivitu, hodnotnou pro člověka, jíž může zasvětit celou svou duši.

[62552]
Z diskuze “Lekce o novém světě” 1.12.2011

Chci sociální spravedlnost

Dr. Michael LaitmanJe nemožné dosáhnout sociální spravedlnosti bez vzájemné záruky. Jak by měla sociální spravedlnost vypadat? Existují tucty různých metod a plánů, které jsou navzájem neporovnatelné. Žádný z nich není odpovědí na tuto otázku, protože je nemožné dosáhnout spravedlnosti bez toho, aniž bychom na všechny nenahlíželi  jako na jednu rodinu. 

Musíte dosáhnout vnitřního stavu, kdy si je ve vašich očích každý rovný, kdy sedíte s každým kolem kulatého stolu, jako v rodině, diskutujete o společných problémech a cítíte, že si je každý rovný a Vám blízký. 

Jen tak můžete rozdělit společný „koláč“ a řešit problémy s ohledem na všechny, a každého, a společně s nimi, radit se s ostatními a brát všechny jejich názory v úvahu, protože jsou vám drazí. Pouze pak můžete dosáhnout sociální spravedlnosti. Žádným jiným způsobem to není možné! Je to důvod, proč všechny ty pěkné slogany, právě jako Sovětský svaz, jsou odsouzeny k nezdaru.

Dnes musíme oslovit každého, postupně připravit populaci a vysvětlit, že stávka dnes není správná metoda, protože staré způsoby už nezabírají. 

Chcete sociální spravedlnost? Není problém. Budete mít spravedlnost, když si budete rovní. A jak dosáhnout rovnosti? Vy, chudák, chcete, aby na světě nebyli boháči? Tak to udělejme prostřednictvím vzájemné záruky. Vy, boháč, vidíte, že už nadále nedokážete nic ovládat? Ale můžete vládnout a radovat se z toho, jenže tohle nepřijde penězi, formou nul na vašem bankovním kontě, které nepotřebujete. Spíše radost přijde z pocitu vděčnosti za vaši vládu.

Velcí továrníci, bankéři, jsou to velcí lidé. Dosáhli všeho tvrdou prací a vědí, jak řídit ohromné systémy. Nechme je dělat to, co umí dělat, dejme jim pouze jinou radost. Dnes zažívají pouze utrpení, protože jejich milióny jim „unikají“ a ztrácí moc. Dejte jim něco jiného: čest, respekt, uznání a obdiv za to, co dělají pro společnost a oni budou spolupracovat.

Jinými slovy, musíme dosáhnout na všechny vrstvy společnosti. 
[61764]
Z TV programu “Propojený svět” 10/30/2011