Category Archives: Kabalistické zdroje

Světlo – základ života

Otázka: Je potěšení nějakým druhem duchovní substance?

Odpověď: Potěšení znamená naplnění Vyšší energií.

Tato energie přichází shora také do našeho světa. Je to život, který hýbe atomy, drží molekuly, jsou to všechny chemické a biologické přeměny, které nás naplňují a zduchovňují – je to vše, co se v kabale nazývá Světlem. (Pokračování textu…)

Chléb a země

Otázka: Každé jídlo, dokonce i maso, se bez chleba nepovažuje za jídlo. Proč je chléb tak důležitý?

Odpověď: Chléb, to je základ potravy, základ člověka. Člověk se stal člověkem, když začal obdělávat půdu a podmaňovat si přírodu. (Pokračování textu…)

Dekódování lidského genomu – čím více víme, tím méně rozumíme

V posledních týdnech noviny a vědecké časopisy oslavovaly dokončení mapování lidského genomu.
Časopis Smithsonian Magazine prohlásil: „Vědci rozluštili zbývajících osm procent našeho genetického kódu, což otevírá cestu k novým objevům v oblasti lidské evoluce a nemocí.“ Časopis Time citoval Evana Eichlera, jednoho z vedoucích pracovníků projektu mapování: „Vzrušení v genomické a lékařské komunitě je přímo hmatatelné.“

(Pokračování textu…)

Konec kapitalismu a začátek fašismu?

Stále více nemocná západní ekonomika přiklání nálady voličů ke krajně pravicové ideologii. Miliony lidí přicházejí o práci. Lidstvo sužují velké i malé války a z desítek milionů lidí se stali uprchlíci.

Prakticky všechny regiony světa se potýkají s rozsáhlými problémy, které nemají řešení. Závažnost krize pociťují na různých úrovních všichni. Taková je realita moderního kapitalismu, který se zmocňuje celé planety a diktuje si své vlastní zákony. (Pokračování textu…)

Mytologický jazyk knihy Zohar

V Knize Zohar jsou texty, které obyčejnému člověku připadají velmi zvláštní. Uvést do nich člověka, vysvětlit mu je, může trvat i několik let.

Vše závisí na vlastnostech a stavech, které musí člověk prožít, aby je začal pociťovat. Stejně jako malému dítěti nemůžete vyprávět o zkušenostech a pocitech dospělého člověka atd. Dítě to nepochopí. (Pokračování textu…)

Je Európa na pokraji jadrovej vojny?

Súčasná doba odhaľuje zraniteľnosť Európy a riziko ďalšej eskalácie vojny, ktorá môže vypuknúť v zlomku sekundy. Fínsko a Švédsko oznámili, že chcú požiadať o členstvo v NATO. Na druhej strane Rusko vníma tento krok ako hrozbu a varovalo pred vojenskou reakciou vrátane nasadenia jadrových a hypersonických zbraní v oblasti Baltského mora, ak tieto krajiny do aliancie vstúpia. (Pokračování textu…)

Porod a kojení

Poznámka: Dnes je trend krmit novorozence umělou výživou velmi častý. Ženy nechtějí krmit přirozeným způsobem. Říká se, že při krmení umělou výživou nevzniká u matky pocit lásky k dítěti.

Odpověď: Je to přirozené. Víme, že láska vzniká k tomu, kdo je nám drahý. A jelikož jsme sobečtí, je nám drahý ten, do koho vkládáme. Vždyť ty dáváš sám sebe, své. A pak ta část, kterou do něj vložíš, je ti drahá. (Pokračování textu…)

Symboly pro oddělení se od egoismu

Otázka: Proč je tak důležité vykonávat během svátku Pesach fyzické činnosti v tomto „imaginárním světě“?

Odpověď: Důležité je, abychom je vykonávali tak, jako bychom pracovali na duchovních vlastnostech. Symboly Pesachu znamenají, že se chceme zcela oddělit od touhy těšit se, odpoutat se od Faraona. Pak ho začneme napravovat, stavět zlaté tele, již při opouštění Egypta. (Pokračování textu…)

Posílat světlo světu

Slavný kabalista 16. století Ramak napsal ve své knize „Or Jakar“, (Drahé světlo), že lidé, kteří studují Zohar, probouzejí síly duší a síly spravedlivých spolu se silou Mojžíše. Člověk, který studuje Knihu Zohar, je totiž v kontaktu se zdrojem vyššího světla, se silou dávání a lásky. Proto skrze sebe vede vyšší světlo ke všem duším pod sebou. (Pokračování textu…)

Tiché vítězství

Nacházíme se v centru událostí svátku Purim, v centru boje mezi Stvořitelem a Hamanem, silou dobra a silou zla. Jsme to my, kdo rozhoduje o výsledku jejich boje, a proto se nazýváme Jisra‘el, tedy „mířící přímo ke Stvořiteli“.

A Stvořitel je kořenem jak pro Mordechaje, sílu dobra, tak pro Hamana, sílu zla. A proto se v Knize Ester říká, že město Šušan bylo zmatené a nevědělo, na čí straně je pravda, co chce Stvořitel. (Pokračování textu…)