Monthly Archives: Prosinec 2022

Nevyhnutelnost osudu

Otázka: Kdo rozhoduje o osudu člověka? Na svém blogu píšete, že osud závisí na kořenu duše člověka. Dokonce ho neurčuje ani Stvořitel, ale vše je zapsáno v kořenu duše. O čem se tady mluví?

Odpověď: Kořen duše – je přítomnost zadaných výchozích informací v člověku, které musí zrealizovat. (Pokračování textu…)

Návod pro zemi, která chce být šťastná

Otázka: Jakou nejdůležitější radu byste dal zemi, která v současnosti řeší, jak se pozvednout z totálního kolapsu? A z tohoto stavu, ve kterém se nachází, se chce změnit na jinou, šťastnější.

Odpověď: V první řadě je třeba vychovat správně propojenou společnost, a odtud se vše bude odvíjet! A pak všechno, co v ní bude probíhat, bude požehnáno.

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 14. 4. 2022

Originální článek zde.

[#303067]

Příští rok bude zlomový

Poznámka: Alexander píše: „V posledních měsících vůbec nepřicházejí dobré zprávy. Vidím, jak rodina, blízcí, přátelé, přestávají používat empatii. Prostě se na nic nedívají, neposlouchají, nevedou rozhovory, pokud by byl ohrožen jejich klid.

A já jim rozumím. Člověk nemůže žít neustále ve stresu. Ale když si přestaneme dělat starosti, soucítit, co se z nás potom stane? V co se změníme? Co bude s námi, se světem? Vysvětlete mi to, prosím.“ (Pokračování textu…)

Den lidských práv postrádá nejdůležitější právo

Každý rok v prosinci se v médiích hodně mluví o lidských právech, protože mezinárodní společenství si 10. prosince připomíná Den lidských práv, den, kdy Valné shromáždění OSN v roce 1948 přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv.

(Pokračování textu…)

Loučíme se s rokem 2022 a vítáme rok 2023

Rok 2022 byl poznamenán těžkými událostmi: válkou, změnou klimatu, protesty po celém světě a mnoha dalšími.

Pro lidstvo byl tento rok velmi složitý a tak do roku 2023 vstupujeme s pocitem naprosté nejistoty ohledně budoucnosti. Jedna věc je jasná, že nás čeká velmi těžké období, doprovázené vysokou inflací a nepokoji v různých zemích. (Pokračování textu…)

Stav světa

Svět se dnes nachází ve stavu, kdy se musí zabývat sám sebou a musí řešit, co se s ním děje.

Když i v nejvyspělejších zemích přibývá více a více žebráků, když se objevují nejrůznější skupiny, které jsou z neznámých a nepochopitelných důvodů připraveny zničit všechno a všechny, pak se dostávají do pozadí všechny hlavní historické i nejrůznější ideologické proudy. (Pokračování textu…)

Jak získat od života to, co chceš

Otázka: Záleží na každém, jaký bude příští rok?

Odpověď: Ano! Záleží na každém. A to tím nejvíce přímočarým způsobem.

To znamená, že já vytvářím svůj život, sebe samého, svůj svět. Jen se to musím naučit. Věda kabala je vědou o přijímání – učí, jak získat od života to, co si přeješ. (Pokračování textu…)

Splétání společné sítě pocitů

Jedním ze základních znaků civilizace je technologický rozvoj. Pokrok v této oblasti může sloužit jako ukazatel k měření civilizačního pokroku. Kulturní pokrok lidstva si můžeme uvědomit na vývoji technologie od doby kamenné až po náš digitální věk.

(Pokračování textu…)

Proč dospělí lžou

Oblíbené přísloví z Latinské Ameriky říká: „Děti a opilci vždy říkají pravdu.“ Proč s přibývajícím věkem ztrácíme tuto upřímnost a pravdivost? Proč se člověk přiklání na stranu lži?

Protože cílem vývoje našeho mozku je chránit nás před utrpením, které si můžeme způsobit. (Pokračování textu…)

Proč nevidíme za hranice vesmíru

Náš vesmír, říkají kosmologové, začal velkým třeskem a od té doby se nikdy nepřestal rozpínat. Vysvětlují, že vesmír, který obývá planeta Země, nemůžeme vidět ani jinak prozkoumat. Nemůžeme prozkoumat hranice našeho vesmíru, ne však kvůli nedokonalosti optiky, ale proto, že nám fyzikální zákony neumožňují poznat, co existuje mimo náš vesmír, pokud vůbec něco takového existuje. Vědci to netvrdí proto, že by to byla absolutní pravda, ale protože nemají k dispozici vhodné nástroje k průzkumu mimo náš vesmír. Takové nástroje však existují, a pokud je získají, budou vědět, co je tam venku, a uvidí to tak jasně, jako my vidíme jeden druhého.

(Pokračování textu…)