Duchovní svátky, část 9

Všechno začíná svátkem Pesach

Otázka: Není jasné, proč po svátku Purim, to znamená, poté, co člověk provedl nápravu svých tužeb a stává se podobný Stvořiteli, začíná znovu Pesach?

Odpověď: Protože svátky („Chagim“) jsou koloběhem, od slova „Mechuga“, „pohyb v kruhu“.

Všechno začíná svátkem Pesach, který oslavuje odchod z Egypta, tedy odhalení egoismu.

Faraon symbolizuje egoismus, který se v nás postupně rozkrývá.

Mojžíš ze slova „Limšoch“ je síla, která nás vyvádí z egoismu, to znamená, z Egypta.

Deset ran, je deset omezení, která nás podněcují k tomuto vyjití z Egypta, bez nichž bychom neodešli.

Otázka: To znamená, že člověk musí cítit ve svém egoismus deset ran?

Odpověď: Ano. Projevují se pochopením egoismu jako zla. Začínáš si uvědomovat, že tvou podstatou je zlo.

Když člověk vstoupí do Egypta, cítí temnotu, úplnou beznaděj, nemůže se svým životem, se sebou samým nic udělat, protože egoismus ho zaživa pohřbívá.

Kabalisté toto popsali na základě svých vnitřních pocitů.

Otázka: Jednou z egyptských ran je zabití všech prvorozených. Co to znamená?

Odpověď: Děti jsou naše budoucnost. A jejich zabíjení znamená, že člověk ve svém egoismu neuvažuje o budoucnosti.

Otázka: Kabalisté tedy tyto stavy pocítili, vzali analogii našeho světa, například zabití prvorozených, egyptskou temnotu, a takto to popsali?

Odpověď: Je zcela zřejmé, že činy v duchovním světě musí přinést odpovídající důsledky ve světě reálném. Proto je to popsáno jazykem našeho světa.

Otázka: A tyto prvorozené děti opravdu v Egyptě zemřely?

Odpověď: Ne! Na tom vůbec nezáleží. Tóra popisuje vše, co se děje na Vyšších úrovních v nás, když na sobě pracujeme, snažíme se vyjít z Egypta, přijmout Světlo zvané Tóra, dosáhnout duchovního vzestupu, který se nazývá „Země Israel“ a tak dále.

Z televizního programu „Základy kabaly“, 29. 1. 2019

Originální článek zde.
[# 261969]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: