Zázrak Chanuky

Otázka: Zázrak, který se stal v den Chanuky, tkvěl v tom, že svíčka určená na jeden den hořela osm dní. Co je svíčka, knot a olej z pohledu kabaly?

Odpověď: Svíčka je nádobka s olejem, ve které plave knot. Díky němu je možné olej zapálit, poněvadž skrze knot stoupá a hoří. Olej a knot odděleně nehoří, ale když olej vsákne do knotu, pak se svíčka rozhoří.

Ve skutečnosti knot představuje oddělení Světla. Olej představuje palivo, které samo o sobě nemůže hořet. Proto musíme pochopit, že se náš rostoucí egoismus, díky naší práci, převrací v jeho opak. Jak je řečeno: „Zlý anděl se stává dobrým“ nebo „Anděl smrti se mění na anděla Života“.

Makabejští našli nádobku s olejem proto, že se snažili spojením mezi sebou dosáhnout vlastností odevzdávání a lásky. A zapálit ho dokázali, poněvadž měli velmi velký odpor k té vrstvě národa, která uctívala řecké modly a stavěla řecké chrámy v Jeruzalémě.

Válka Makabejských byl vnitřní boj se sebou samými, a ne vnější válka s Řeky nebo Helénisty, kteří žili uvnitř Izraele. Když překonali svůj egoistický odpor, pak obrátili svojí vzájemnou oddělenost na knot ponořený v oleji a dokázali ho zapálit.

Proto nádobka s olejem a knot představují duchovní práci člověka.

Vždyť najít nádobku nic neznamená, důležité je dokázat ji zapálit. Když se Makabejští sjednotili, navzdory svému egoismu, tehdy se objevila nádobka, do které mohli knot ponořit a zapálit ho. To znamená, že změnili svůj egoismus, ten se začal prozařovat Vyšším Světlem a zahořela jejich duše a rozzářila se tímto Světlem. A to je zázrak Chanuky.

Otázka: Proč hořela svíčka místo jednoho dne osm dní?

Odpověď: Protože pokud pracuješ na vlastnosti odevzdávání a lásky, pak se pozvedáš výš. Z Malchut do Biny je osm Sfirot, osm částí přání. Ačkoli je Malchut sama, tak skrze odpor, to znamená „vírou výše rozumu“, sama sebou osvětluje osm Sfirot až po Nejvyšší – Binu.

Makabejští se dokázali pozvednout do skutečné vlastnosti odevzdávání, která se nazývá „víra výše rozumu“. Neboť rozum se nachází v Malchut a víra v Bině. Vzestup z Malchut do Biny představuje zázrak Chanuky.

Z televizního programu „Význam Chanuky z pohledu kabaly“, 7. 12. 2017

Originální článek zde.
[# 218171]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: