V co Kabala věří?

thumbs_laitman_221Otázka: Je možné ovlivnit myšlení člověka? Věří v to moudrost Kabaly a existuje na to nějaká tréninková metoda?
Odpověď: Moudrost Kabaly nevěří v nic. Existuje jen jedna technika: přitahování Ohr Makif (Obklopujícího Světla). Tato moudrost je velmi jednoduchá, protože je založena na vzájemném působení dvou sil: vyšší síly dávání a lásky a nižší síly egoismu a přijímání. Nic jiného není.

Vyšší síla (Světlo) ovládá nižší sílu (touhu) a všechno, co se děje v moudrosti Kabaly, se odehrává mezi nimi. Nižší síla je generována vyšší silou a nazývá se Yesh mi Ayn (existence z absence). Je to jako matematika, v níž existuje nula a něco odlišného od nuly – to je počátek vědy. A zde je to stejné.

Vyšší světlo působí na naši touhu a ovlivňuje ji a naše touha je plně pod její kontrolou. My jsme touha: každý z nás jednotlivě a my všichni společně.

Dokonce si neuvědomujeme, jak na nás Světlo působí a myslíme si, že všechno děláme my sami. Ale ve skutečnosti je každý z nás jednoduše jen malým zařízením.

Máme příležitost vzývat další působení Světla. Do té míry, do které to světlo přitahujeme, abychom se moudře vyvíjeli, máme pochopení toho, jak nás Světlo ovlivňuje a provádí v nás konkrétní akce. Začínáme to studovat a tak začínáme ovládat toto světlo i sebe samotné.

O tomto bylo napsáno: „Mí synové mě porazili“ (Baba Metzia 59b).

[200985] From the Kabbalah Lesson in Russian 8/21/16 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: