Bleskově z tipů kabaly 26. 6. 2016

thumbs_Laitman_630_2Otázka: Měli by manžel a manželka studovat ve stejné kabalistické skupině, nebo je lepší, aby studovali v oddělených skupinách?
Odpověď: Měli by studovat ve stejné skupině, protože tak jako tak mají muži a ženy různé skupiny desítek.

Otázka: Jaká je pravá modlitba za mého manžela?
Odpověď: Stvořiteli! Žádám tě, abys mému muži pomohl být mi blíže,“ a to je vše!

Otázka: Jak bychom se jeden druhému měli vyhnout vzájemnému vnucování našich duchovních stavů, našeho egoistického posuzování a našich osobních názorů? Jak bych měl reagovat, pokud se mnou moje žena sdílí své pocity ohledně lekce?
Odpověď: Měl byste s ní jednat jako se svým přítelem, ne jako se svojí ženou. Když se zapojíte do duchovní práce, ona je váš přítel a pro vás oba je to malá skupina.

Otázka: Je rodina v ohrožení v tělesném slova smyslu, pokud jsou manžel a manželka v duchovním smyslu oba muži?
Odpověď: Ne, vzájemně ovlivňují jeden druhého, každý podle své vlastní duchovní podstaty. A co více, jejich duchovní podstata nemá nic společného s tělesností. Proto zde není anulování, ale spíše naopak, mohou se lépe vyjádřit v mužské nebo ženské podobě, ale je důležité podporovat zachování tělesného rodinného života.

Otázka: Jak moudrost kabaly vysvětluje jednotu a boj mezi protiklady?
Odpověď: Není zde boj mezi protiklady. Je zde pouze boj za jednotu.

Otázka: Je bod v srdci mužskou nebo ženskou vlastností?
Odpověď: Bod v srdci je považován za mužskou vlastnost. Není to muž v našem světě, ale je to vlastnost dávání, která může být typická pro ženy stejně tak jako pro muže [v tělesném smyslu slova].

Otázka: Je podle moudrosti kabaly rozdíl mezi slovy „přítel“ a „druh“?
Odpověď: Ne, přítel, kamarád, druh, společník jsou synonyma. Důležitý je vztah, spojení, touha po spojení mezi vámi a Stvořitelem.

Otázka: Co je to zrada na duchovní cestě?
Odpověď: Změna záměru z dávání a touhy ke Stvořiteli opačným směrem.

Otázka: Podle jakých kritérií by si žena měla vybírat muže s cílem vybudovat rodinu?
Odpověď: Za prvé oba musí být fyzicky navzájem kompatibilní a za druhé musí mít touhu dělat vzájemné ústupky.

Otázka: Co můžete popřát našim mužům?
Odpověď: Naučme se ustoupit našim ženám, ale rád bych to samé řekl i ženám. Společný souhlas vytváří správné vztahy mezi přáteli, v rodině i mezi našimi dětmi a námi. Pojďme se to všichni učit. Hodně štěstí a radosti vám všem!

[197158] Z lekce kabaly v ruštině, 26. 6. 2016 Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: