Daily Archives: 31. 5. 2013

Rostoucí kruhy

Rising CirclesOtázka: Pokud se chce každý ze skupiny desítky anulovat, proč dosáhnou pocitu nenávisti?

Odpověď: Pokud se každý anuluje, začne růst, a pak je nám přidáno ego navíc. Dejme tomu, že jsme spolu dosáhli určitého spojení, a jeho prostřednictvím každý dostává sílu se anulovat před přáteli.

V předešlém kruhu jsme si byli všichni rovni, a výsledkem naší společné práce jsme vyrostli a vytvořili nový kruh, ve kterém jsme se všichni stali většími a vyššími nežli předtím. Zdá se, že každý z nás zůstal na stejném místě, ale pozvedl celý kruh a dívá se na něj zespodu. Všichni přátelé jsou nad, a pouze já jsem zůstal dole. Nevidím se ve vyšším kruhu, ale spíše dole pod ním. Takto každý vidí skupinu výše než sebe.

Všichni se musíme anulovat před druhými a tak získat ohromnou kolektivní sílu. Vystoupali jsme a napravili se. To znamená, že jsme dosáhli našeho úplného sebe-anulování v tomto novém stavu, ale jak jej můžeme udržet tak, aby pokračoval v růstu? Tady je každému z nás přidáno ego navíc tak, abychom mohli růst, jako embryo, ke kterému se přidává maso, a to maso na sebe musí vzít určitou podobu. Embryo dostává krev své matky, která se sráží a mění se v maso, tak roste.

Toto přidané ego v nás vytváří nenávist, a my ji cítíme na každé úrovni. Pokud stoupáme a anulujeme se, jsme připraveni stoupat na další úroveň a přijmout další, nenapravené přání z rozbití. Byli jsme na úrovni kořene Aviutu (hrubosti), ale v novém stavu už potřebujeme Aviut fáze první. Protože musíme přijmout tuto propast mezi úrovněmi , je odhaleno další ego coby nenávist. To je vlastně to, co nám pomáhá růst.

[108324]

Z 1. části denní lekce kabaly 24/05/2013, Rabašovy spisy

O lásce k přátelům

Naopak je nutné vždy pamatovat, že skupina je založena na lásce k bližnímu. Jinými slovy, každý od skupiny musí dostávat lásku k bližnímu a nenávist k vlastní přirozenosti. Pozorováním toho, jak každý usiluje o anulování svojí přirozenosti a dosažení lásky k bližnímu, musí členové skupiny dostávat nadšení a síly ze záměru jejich přátel.