Proč mám pocit, jako bych furt spal?

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč se musím tolik snažit, abych během lekce neusnul, ačkoli do studia i šíření vynakládám hodně úsilí?

Odpověď: Řeknu Vám tajemství: Lidé, které to táhne k duchovnu, kteří chtějí odhalit Stvořitele, neradi studují… je to způsobeno tím, že chtějí cítit! Dokonce se zdají být trochu nahlouplí a ospalí. Mohou číst tu samou pasáž desetkrát a nepochopí o čem je. Zažil jsem to sám na sobě.

Pokud necháte někoho z venčí přečíst si tuto pasáž, okamžitě „porozumí“ o čem mluví. To je pro moudrost kabaly typické, protože se v člověku bod v srdci probouzí, když čte, bod pocitů, ne rozumu. Cizinec vnímá text zcela logicky a nemá problém s pochopením, o čem hovoří.

To je důvod, proč někdy vidíme, jak noví lidé přijdou do skupiny a materiál si snadno osvojí. Je pro ně snadné pochopit, o čem text hovoří a okamžitě začnou studovat TES, a za měsíc či dva už začnou prodiskutovávat ty nejsložitější teorie. Nicméně, lidé s bodem v srdci, kteří studovali po deset let, nechápou nic, protože hledají pocity a ne logiku, jako chytrý oslík.

Měli bychom porozumět, že pro studenta tu jsou dvě hlavní překážky. Prvním je, když ve skupině objevíme problém, ve vztazích mezi přáteli, ale nechápeme, že tyto problémy jsou vlastně odrazovým můstkem a utíkáme před nimi.

Druhou překážkou je, když člověk čte znovu a znovu, dokola text, a už jej zná srdcem, ale cítí, že nerozumí, co znamená. To je pravda nejen ve vztahu k teorii „Předmluvě k moudrosti kabaly“ nebo TES, ale dokonce i k Shamati a ostatním článkům. Některé články mohou někdy člověkem pohnout, ale většina z nich je suchá a srdce se nedotkne.

To je vlastně dobré znamení. Je řečeno: „Není to moudrý, který se učí.” To neznamená, že Vám dávám svolení během lekcí spát, ale chápu to. Nikdy jsem si nestěžoval na studenty, kteří spí, protože jim rozumím. Není to jen pocit únavy, ale výsledek touhy cítit duchovno. Když jej necítí, nerozumí tomu, proč sedí na lekci.

O tom je řečeno: “Čas udělá to, co rozum nesvede“ protože tady nám rozum opravdu pomoci nemůže, ale čas ano! To znamená, že časem nás Světlo ovlivní, když jsme ve skupině, nebo dokonce když spíme během hodiny. Měl byste jen Světlo nechat, aby na Vás působilo, a cítění se dostaví.

[107364]

Z kongresu v New Jersey 10/05/2013, 1. lekce

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: