Hlavní pravidla ekvivalence s přírodou

Dr. Michael Laitman

Člověk si konečně uvědomuje, že není pánem přírody a že příroda je nejvyšší mocí na světě. Proto je nutné sklonit naše hlavy a dodržovat její zákony.

Pravidla přírody, kterým bychom měli být ekvivalentní ve všem, co děláme, jsou následující:

• Příroda je poháněna sluncem
• Příroda využívá pouze nezbytnou energii
• Příroda přináší formu v souladu s funkcí
• Příroda recykluje všechno
• Příroda odměňuje spolupráci
• Příroda je založena na rozmanitosti
• Příroda vyžaduje zkušenost s místními podmínkami
• Příroda omezuje nadbytek zevnitř
• Příroda odhaluje sílu omezení

Nicméně, kabala vysvětluje, že dodržováním těchto zákonů se proměňujeme ze špatných bytostí na neutrální. Pokud napravíme naše protipřírodní egoistické vlastnosti na altruistické, budeme stoupat na vrcholovou, věčnou a perfektní úroveň přírody.
[78015]
Zdroj: Integrované vzdělávání

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: