Pořádek setkání přátel

Před tím, než se společně scházíme, musí být určen plán setkání. Jinými slovy, každý, nakolik je schopen, musí promluvit o důležitosti skupiny, o tom, co mu skupina dává. V souladu s tím co očekává od skupiny, že mu skupina dá něco důležitého, čeho sám nikdy nemůže docílit, v té míře skupině naslouchá.

A smyslem toho je, aby byla zpočátku vybudována důležitost (velikost) skupiny, cíl přírody, nutnost jeho dosažení. Právě v míře důležitosti cíle, dokáže člověk vynakládat úsilí nad vlastním egoizmem, anulovat svůj názor před názorem skupiny, a činit to ne pouze pro skupinu, ale také pro přírodu, její jedinečnost. Díky takovému směru myšlenek, člověk pocítí pomoc všech sil přírody.

To stejné se týká lásky k přátelům: před tím, než se scházíme, musíme vybudovat důležitost přátel, důležitost každého z nich. A v té míře, ve které člověk ctí důležitost skupiny, natolik si ji pak bude vážit. A poté člověk musí kontrolovat sebe, kolik vynakládá usilí pro blaho skupiny. A pokud zjistí, že nemá síly udělat něco pro blaho skupiny, pak je tu místo pro žádost ke skupině, aby dostal sílu a přání, usilovat o dosažení lásky k bližnímu.

A pokud požádal, třeba pouze v myšlence, musí si potom být jistý, že dostane síly ke spojení – a zkontrolovat sebe, jestli se nachází v radosti, jako znak toho, že věří v sílu skupiny, a že je připravena mu pomoci přijít k nápravě.

A protože v tomto případě jsou všichni přátelé jedním přáním, pak si člověk přeje vidět všechny v rozkoši. Po všech uváženích pak přichází doba radosti z lásky k přátelům. A každý se musí cítit šťastný, protože teď jakoby vykonal velké dobro a tím vydělal hodně peněz. A teď, jak je to zvykem v tomto světě, hostí své přátele.

Stejně tak i tady, každý se musí starat, aby se jeho přítel pohostil, protože teď je člověk šťastný a přeje si, aby se jeho přátelé cítili dobře. Proto ukončení setkání musí probíhat v radosti a povzbuzení. A tehdy všichni pocítí dokonalost.

[#73126] na základě článku Rabaše „Pořádek setkání skupiny“ článek 17, rok 1984, část 2

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed