Pracovat na tom chtít

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, “Dědění země”: ve skutečnosti je v knihách řečeno, že je nemožné, aby duše přijali dobrou odměnu, kterou pro ně a svět Stvořitel stvořil, bez nádob připravených přijímat, a člověk nemůže této nádoby dosáhnout bez námahy a bez vyvíjení úsilí při dodržování Micvot; pod tlakem a za války, osoba bojuje se zlým sklonem s mnoha překážkami a problémy. Smutek a námaha v Tóře opatří duši nádobu takovou, která je připravena dostávat všechno potěšení a dobro, pro které On stvořil stvořené bytosti.”

Nemůžeme přijmout dobro a potěšení bez tvrdé práce. Proč? Protože tvrdá práce je to, co v nás stabilizuje a vybuduje správná přání k naplnění tím, co Stvořitel připravil. Není toho možné dosáhnout bez těchto přání, bez obtíží, bez tvrdé práce a skutečného utrpení. Je řečeno: „Budeš jíst chléb se solí a šetrně pít vody, spát na zemi, žít život v zármutku, a pracovat budeš v Tóře.“ Vůbec, celé lidstvo prochází cestou velkých utrpení, horších než smrt.

Proč se tak děje? Proč jen tímto způsobem jsme schopni si ujasnit nedostatek, který je zaměřen na cíl? Ve skutečnosti bez toho, aniž bychom nejdříve dosáhli nedostatku, nebudeme cítit cíl a nebudeme do něj zahrnuti. Možná už jsme cíle dosáhli, ale nedokážeme jej cítit, protože postrádáme zkušenosti.

Tak je zapotřebí mnoho tvrdé práce, abychom nakonec dosáhli tohoto skoku, a je nám odhalen jako správné toužení. Jak pracujeme, vykonáváme více a více úsilí a je pro nás čím dál tím těžší ospravedlnit cestu, dokud konečně z Egypta neunikneme. A další krok není snadný. 

Kabalisté před námi toto neskrývají. Naopak, chtějí nám vysvětlit, že naše práce je tvrdá a konstantně narůstá v ještě tvrdší. Nečekejte, že se vše stane zítra, dokud nebudete skutečně schopni přidat ten nádherný zítřek do přítomnosti. Tady záleží vše na Vás. 

Musíme “dodržovat Tóru a Micvot,” což znamená napravit sebe přitahováním reformujícího světla, jež má na nás vliv v tom, že nás spojuje. Metoda kabaly je určena k tomu, aby nás spojila. Je řečeno: „stvořil jsem zlý sklon a stvořil jsem Tóru jako koření.“ Tóra napravuje zlý sklon, myšleno rozdělení, a napravuje spojením a láskou. Tak „miluj bližního jako sebe“ je velkým pravidlem v Tóře. Musíme odhalit nenávist mezi námi a sjednocení, aby ji napravilo. Nemůžeme tomu uniknout; musíme se spojit jako jeden. 

[67059]
Ze 4. části denní lekce kabaly 20/02/2012, Baal HaSulam, “Dědění země”

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: