Klíč k úspěchu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Můžete podrobněji popsat správný směr, který je zmíněn ve verši, “Pokud je přání správně nasměrováno, je to klíč k úspěchu”?

Odpověď: Člověk v našem světě je neustále v pohybu. Každou chvíli si něco přeje, někam směřuje a něco dělá.

Pokud můj směr každým okamžikem mé existence odpovídá pohybu přírody, pokud se nevychýlím stranou, ale pohybuji se přesně v tom směru, bez jakéhokoli úhlového odchýlení, a pak je můj pohyb optimální, cíle dosáhnu v maximální možné míře a tím nejlepším možným způsobem.

Proto musím neustále kontolovat sám sebe a prověřovat: Pohybuji se ve svých myšlenkách, přáních, činech správně, v souladu se směrem vyšší síly, přírody, v přáních, ve kterých se mám pohybovat? To je klíč k úspěchu.  

[45374]
Ze 2. části lekce na Moskevském kongresu, 10/06/2011

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: