Daily Archives: 12. 4. 2011

Stvořitel: svědek naší jednoty

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mohu pochopit, že miluju svého přítele?

Odpověď: Dojde k tomu, když úplně přestanu vidět jeho tělo a cítím, že naše pocity (srdce) a mysl jsou spojeny dohromady. Nejdříve si takové spojení jen představujeme, pak k tomu skutečně dojde mimo těla. V tomto spojení začneme cítit Stvořitelovu přítomnost. 

Stav, kdy jste schopen spojit se s přítelem v mysli i srdci a Stvořitel přebývá mezi vámi, je nazýván láska přítele. Jedna podmínka nemůže být splněna bez druhé: Všechny tři parametry musí být spojeny dohromady. Stvořitel bude odhalen mezi námi jako náš svědek, že jsme skutečně spojeni jeden s druhým.
[39783] 
Ze 2. Lekce WE! Kongresu, 01/04/11

Stvořitel je všude

Dr. Michael LaitmanOtázka: Kde se v celém systému světů nachází Stvořitel?

Odpověď: Stvořitel je všude. Tento systém světů existuje pouze ve vztahu k nám. Řekněme, že se nacházím uprostřed a všechny stupně mě obklopují jako kruhy prostoru vyššího silového pole.

Stvořitel naplňuje celý vesmír.  Pro něj neexistuje velký či malý, vnitřní či vnější. Všechna rozdělení existují jen vůči nám. Já se nacházím ve středu a musím expandovat, své smysly, a mé nápravy, abych dosáhl na jeden svět, pak na druhý, třetí atd. Pokaždé roste mé ego z úrovně  nula do 1., 2., 3., a 4.. Napravuji svůj egoismus a tím dosáhnu odevzdání.  

Takto do sebe obsáhnu všechny světy. Předtím se zdá, že existují vně mě, ale nyní je obracím do sebe, do svých vnitřních přání.
[40066]
Z 1. části denní lekce kabaly 08/04/2011, Rabašovy spisy