Daily Archives: 25. 10. 2010

Kde se nachází má duše?

Dr. Michael LaitmanV materiálním světě má každý své tělo s jeho naplněními. Jsme jeden od druhého odděleni biologickým tělem a psychologicky se každý z nás vnímá jako individuální osobnost.

Ve spiritualitě se vše stále mění přechodem z jednoho stavu do druhého; Světlo a nádoba jsou vždy jiné. „Oblékáme“ se do určitého stavu a podle toho se nazýváme, jako herci, kteří mění kostýmy v nových rolích. Je to jako bychom byli ve sci-fi filmu, kde hrajeme různé postavy.  

Taková představa jako “soukromá, trvalá duše” která existuje samostatně, šplhá po žebříku a zachovává si svou individualitu, není. Je těžké pochopit jak naše „já“ zmizí. Například, v článku “600,000 duší” je řečeno, že každý člověk, který napraví svou duši, poodhalí světu Malchut a bude nazván králem Davidem.

[21985]
Ze čtvrté části každodenní kabalistické lekce 26/09/10 „600.000 duší“

Kabalisté na téma jazyk kabaly, 7. část

Dr. Michael LaitmanDrazí přátelé, prosím pokládejte otázky k těmto pasážím od velkých kabalistů. Komentáře v závorkách jsou mé.

Moudrost kabaly nemluví o našem materiálním světě

Každý nižší svět [vnímaný v touze přijímat] je [opakem] otiskem vyššího světa nad ním [vnímaný v touze dávat].
– Baal HaSulam, “Podstata moudrosti kabaly”

Všechna houževnatost, kterou objevujeme [relativní k našim senzorovým orgánům] v počínání přírody [našeho egoismu] v tomto světě [naše výchozí vlastnosti] existuje jen proto, protože jsou návázány a převzaty ze zákonů a řízení vyššího, duchovního světa [které sestupují do úrovně, kde se odívají do opačné vlastnosti přijímání namísto dávání].
– Baal HaSulam, “Svoboda”

Nyní můžete porozumět, že v Tóře nejsou Micvot nic víc, než zákony a chování [podstaty] nacházející se ve vyšších světech, které jsou kořeny [základy] všeho přirozeného počínání v tomto našem světě [což je opačným otiskem vyššího světa]. Zákony Tóry [zákony vyššího světa] vždy odpovídají přírodním zákonům tohoto světa, jako dvě kapky v rybníku.
– Baal HaSulam, “Svoboda”
[21443]