Následování Stvořitelova příkladu

Dr. Michael LaitmanV každém daném okamžiku jsou nám Shora sesílány různé stavy (touhy a myšlenky). Vždy musíme hledat způsoby, jak se udržovat v hramonii s přírodou, v odhalení se Stvořitelem, odhalit v nás kvalitu odevzdání. Tímto způsobem se začínáme kultivovat.

Přesně takto roste v našem světě dítě. Dítě neustále pátrá po způsobech, jak se o světě něco naučit. Dítě hledá vlastnosti a spojení, jak může svět brát, a jak se jej může účastnit.

Potřebujeme se svými touhami a myšlenkami uvnitř nás udělat stejnou věc. Potřebujeme pochopit, jaký druh sil nás ovlivňuje, jak na ně správně reagovat, a jak odhalit jejich Zdroj. Zdroj je odhalen v úsilí identifikovat jej ve všem ve světě, jelikož zde „Není nikoho kromě Něj“ a On je „Dobro, které činí dobro.“

Jako v našem světě, kde dítě nemůže vyrůst, dokud nebude následovat příkladu dospělých, my v duchovním světě také nemůžeme růst, pokud si nenajdeme svého Učitele, Stvořitele. Toto hledání pokračuje v každém okamžiku, jelikož se od Něj učíme sílu odevzdání.

Snažíme se svým dětem dávat příklad, aby nás kopírovaly; Stvořitel vůči nám (uvnitř nás) jedná stejným způsobem v duchovním světě. Ukazuje nám příklady, jak z egoismu – Lo Lišma – dosáhnout odevzdání – Lišma. Proto musíme zkoumat Jeho příklady a stát se jim podobnými, abychom se pokaždé pozvedli skrze víru nad rozumem.

Potřebujeme získat novou, vyšší mysl, novou vlastnost odevzdání, abychom Mu byli schopni porozumět. Pak uvidíme, že v každém okamžiku jsme učeni, jak odevzdávat. Jinými slovy od Něj dostávám příklady, jak se musím napravit, a skrze ně stoupám z jednoho stupně k dalšímu.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: