Category Archives: Finanční krize

Nakupuj, dokud můžeš? Děkuji, nechci

V listopadu začíná nákupní šílenství. Každý se snaží ulovit tu nejlepší nabídku dřív než ostatní, získat ten nejúžasnější výrobek a všem o něm říct. Nyní, když se většina nákupů uskutečňuje on-line, se z toho stala celosvětová mánie a každý si chce ukousnout kus koláče, i když ten kus přijde několik týdnů poté, co jste si ho objednali. Přál bych si, aby to lidi potěšilo, ale není tomu tak. V nejlepším případě to jen na pár hodin zakryje prázdnotu.

(Pokračování textu…)

Otroci 21. století

Otázka: Do vědecko-technické revoluce v 19. století pracovali lidé šestnáct až osmnáct hodin denně, a to proto, aby se vůbec uživili. Byla by bez této revoluce reálná představa, že by mohli pracovat pouze dvě až tři hodiny a měli vše, co je třeba?

Odpověď: Neříkám, že jsem proti rozvoji technologií, moderních věd a techniky. Říkám, že to, co člověk vytvoří, se mění v to, co ho ovládá. Z pána se mění na otroka. Podívejte se, co teď dělají naše banky a finanční instituce. Zotročují člověka. On by nemusel tolik pracovat.

(Pokračování textu…)

Svět je na ostří nože, a Západ nelze zachránit

Názor: (Paul Craig Roberts, asistent po hospodářské politiku ministerstva financí  USA za prezidentství R.Reagana): Pokud jde o mě, nejen demokracie opustila západní svět, ale také soucit, morálka, poctivost, úcta k pravdě, spravedlnosti a loajalitě.
Západní civilizace se proměnila v prázdnou skořápku. Nezůstalo nic, kromě násilí, chamtivosti, nátlaku.
Západní svět je na kahánku. Nezaměstnanost je hrůzou pro evropskou a americkou mládež, především vzdělanou. Mentalita Wall Street – neomezená chamtivost – se vyváží do Evropy. Místo nezávislých evropských zemí, se staví fašistická centralizace moci a aristokracie bohatství.
Replika: Všechno jde podle plánu Stvořitele – k uvědomění si naší zlé přirozenosti a upevnění v jediné touze – zbavit se jí, jako zdroje všeho zla, vysvobodit se z něj jako had ze své kůže. Rychlost a jednoduchost osvobození závisí na uvědomění si našeho egoismu jako jediného zla pro celé lidstvo.
Právě pro to je určená kabala. Její pomocí je možné rychle uvědomit si zlo, vlastnost dostávat, začít ji nenávidět a zbavit se jí. Následně se zmocnit vlastnosti odevzdání a lásky.
[#168767]

Nezaměstnané pokolení Europy

Zpráva: Nezaměstnanost mladých lidí je závažným problémem a zdrojem sociální a politické nestability. Zaměstnání je spojeno nejen s příjmem, ale také s pocitem sebevědomí a společenským postavením.

Ve Španělsku a na Kypru je více než 90% lidí v dočasném pracovním poměru, nemohou najít trvalé zaměstnání. Ve Švédsku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 23%. Ve Španělsku a Řecku míra nezaměstnanosti mladých lidí převyšuje 50%, stejně jako v Portugalsku, na Kypru, v Itálii a Chorvatsku.

V EU jako celku je míra nezaměstnanosti mladých lidí 21,9%. Pro EU tyto roční náklady dosahují 150 miliard euro. Pokud se to nezmění, je pro nezaměstnané mladé lidí v Evropě nebezpečí, že se stanou ztracenou generací.

Poznámka: Práce nebude, ale zaměstnanost závisí na vládě. Zaměstnanost a práce není totéž. Lidi je nutné zaměstnat, jinak zdivočí. Židé pro sebe vymysleli zaměstnání ve volném čase – studium a vzdělávání.

Je nutné všechny nezaměstnané posílat do „Školy života“ na celý den, musí být vzdělaní a pak musí převzít výchovu mladé generace – školáků a obecně se stát učiteli nové společnosti.

King World News: Centrální banky světa – bankroty, globální kolaps nastal!

Názor: (Egon von Greyerz, zakladatel Matterhorn Asset Management ve Švýcarsku): Centrální banky stále věří, že tiskem peněz, dokážou nastartovat ekonomiku a zachránit finanční systém.  I když to bude mít krátkodobý dopad na trh to, co dělají centrální banky, vytváří ještě větší dluh, který nikdy nebude splacen. Tím, co udělaly všechny centrální banky se vlastní vinou dostaly do slepé uličky. Mají negativní úrokové sazby, tisknout více peněz, nakupují více aktiv, které mají menší hodnotu, než za něj platí.

Takže jakákoliv centrální banka světa je bankrotem, protože nikdy nedokáže vrátit ty peníze, které investovala do svých aktiv. Právě proto finanční systém nepřežije a před námi se teď odehrává totální finanční kolaps.

Replika: Mínění tohoto člověka musí být uslyšeno, ale nikdo na to nereaguje. „Centrální banky stále věří, že tiskem peněz dokážou nastartovat ekonomiku a zachránit finanční systém“. Takto bude pokračovat až do samého konce, protože jiný systém, než sobecký, si neumíme ani představit. Nemáme jiné, altruistické vlastnosti. Kabalistům zůstává pouze:

1. Postupně zavádět, kde je to aspoň trochu možné, vlastní systém  vzdělávání.

2. Svojí jednotou přitahovat O“M – silu nápravy (vyšší světlo). Pouze poté, když lidé v sobě začnou cítit příslušné změny, budou  mít možnost pochopit cestu, kterou nabízejí kabalisté.

[#152650]

Jak pomáháme světu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Člověk využívával prostředí pro svůj prospěch. Dokonce ikdyž mluvíme o sociální spravedlnosti, mnozí to vidí jako příležitost si pro sebe něco urvat.…

Odpověď: Proto vzdělání musí přijít před čímkoli jiným, jako první nezbytná podmínka. Člověk musí být jinak vychován, a měl by se učit o systému, ve kterém žije. 

Například, máme povědomí o realitě našeho světa. Vím co je to banka, jak pracuje, co to je zdravotní středisko; vím o důchodových fondech, sociálním zabezpečení, cestách, semaforech, policii a vládě. Ale to vše dítě zatím nezná, a tak ho učíme jak žít v tomto světě.

Přesně stejným způsobem, musíme nyní naučit lidstvo, jak žít v novém, propojeném světě. Egoistické mechanismy přestanou postupně fungovat. Brzy uvidíme, že síla přijímání (dostávání) k ničemu nevede. Vidíme, že dokonce i lidé, kteří mají dostatek peněz neví, co se s ekonomikou stane v blízké budoucnosti. Brzy zjistí, že mají velkou moc, ale nemohou nic udělat. Vše zaniká, vše je ztraceno, vše se hroutí, rozpadá se a přestává fungovat. Žádný systém nebude fungovat kromě systému dávání, který musíme vytvořit.

Otázka: To se může stát za rok, možná dva, ale problémy mám teď….

Odpověď: Tak začněte jednat nyní. Chcete mít dobrý život? Zaplaťte za něj odevzdáním, dáváním druhým. To je vaše práce, která se nazývá „práce stvořitele.“ Uvidíme, že se svět nebude schopen udržet používáním egoismu, ale jen silou odevzdání, dávání. Pokud dávám druhým, společnosti, budu schopen od společnosti získat jídlo, oblečení a ostatní nezbytnosti. Nestane se to však, pokud nebudu dávat. Je to proto, že nový svět ovládá altruistická síla.

Otázka: Jak se lidé posunou k novému přístupu?

Odpověď: Ranami. Byl to faraon, který přinesl děti Israele ke Stvořiteli. Haman způsobil, že židé nakonec unikli z Babylonského vyhnanství a navrátili se do země Israelské, a Král ho podporoval. Není možné postupovat, pokud nám ego není odhaleno coby síla zla, coby náš nepřítel.

Nakonec přírodní rány a pozitivní vliv z naší strany, koloběh toho, přinese změnu. Lidé se nemohou hned změnit a souhlasit s námi. Jejich přání je opačné dávání. Princip „lásky k bližnímu“ se jim zdá dětinský. Zatím nechápou, že je to základ všeho, že to je náprava duše. Zlo jejich egoismu jim zatím není zjevné.

Budou to schopni pocítit až po mnoha ranách, dokud faraón nakonec nepřizná: „Jsem hříšný a Stvořitel je spravedlivý.“ Dřív si to nemyslel. Pak ale zjistíš, že je to všechno kvůli tobě, protože ty jsi prohnilý, ne okolní příroda nebo soused, či kdokoli jiný. Pak budeš cítit potřebu napravit se a ta přijde. Při svém hledání po metodě najdeš nás a požádáš nás, abychom tě učili.

My však nechceme, abys trpěl, proto šíříme tuto metodu předem, ačkoli to v tobě podněcuje nenávist. Tak pomáháme světu. 
[56040]
Z 5. části denní lekce kabaly 28/09/2011, „Národ“

Svět očekává nedostatek pracovních míst

Dr. Michael LaitmanZe zpráv (z english.pravda.ru): “Odborníci Světové organizace práce a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj předpovídají, že příští rok počet rozvinutých a rozvojových zemí bude čelit masové nezaměstnanostni a katastrofálnímu nedostatku pracovních míst. V alarmující zprávě odborníci nálehají na země, aby přijaly radikální opatření v boji s nezaměstnaností.

“Od počátku globální finanční krize v r. 2008, rozvinuté i rozvojové země pozbyli 20 miliónů pracovních míst. Koncem příštího roku by mohly přijít o dalších 20 milionů pracovních míst. Podle některých odborníků počet nezaměstnaných vzroste celosvětově na 200 milliónů.

“Situace v Evropě je zvlášť obtížná. Zatímco Německo se relativně úspěšně s nezaměstnaností vyrovnává, druhá euro-zonová ekonomika, Francie, je v těžké situaci. Mají nový koncept „nadbytečných lidí“ coby důsledek chronické nezaměstnanosti. Těmi jsou zejména mladí lidé, kteří ztratí práci v důsledku propouštění jako první.  

“Například v Itálii, každý druhý nezaměstnaný člověk nemůže přes rok najít práci, a v Jižní Africe jsou to dva ze tří. Autoři poukazují na to, že nezaměstnanost mladých roste v 15ti zemích z 20ti. Podle Mezinárodní organizace práce, v Rusku se počet nových pracovních míst zhruba rovná počtu lidí, kteří práci získají – asi 600,000.

“Musíme jednat hned, změnit situaci zpomalením růstu zaměstnanosti a obnovou ztracených pracovních míst,’ řekl generální ředitel Mezinárodní organizace práce, Juan Somavia. ‘Vytváření zaměstnanosti by mělo být hlavní makroekonomickou prioritou.’

“Kromě toho autoři zprávy věří, že je pro státy nezbytné – členy G20, zvýšit úroveň sociální ochrany svých vlastních lidí a dávat pozor na negativní  předpovědi ekonomů, kteří hovoří o možnosti druhé vlny krize v r. 2012.”

Můj komentář: Když se průmysl a služby zredukují na nezbytnou úroveň, miliony lidí budou uvolněni od zbytečné práce. Budou sdílet pracovní dobu s pracovně činnými a pracovat 2-3 hodiny denně. Zbývající čas bude věnován studiu a vzdělávání na pracovišti, na úřadech či doma, bude to však nezbytné pro celý svět a práci jako takovou. To bude považováno za jejich práci, protože prostřednictvím svého studia, svět dosáhne nápravy, rovnováhy a odhalení nového stádia vývoje vhodným způsobem.

[56264]

MMF: Globální ekonomika teď potřebuje společnou akci

Dr. Michael LaitmanVe zprávách (z BBC News): „Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) paní Christine Lagarde vyzvala země, aby „jednali nyní a jednali společně“ na cestě za hospodářským oživením. 

“‘Nejsme si v žádném případě cizinci, jsme propojeni společným osudem,“ řekla na výročním zasedání MMF a Světové banky ve Washingtonu. ‘A tyto neklidné doby nás musí spojit ještě blíže k sobě.’

“Paní Lagarde řekla: ‘Je tu cesta k oživení. Je užší, než byla před třemi lety, ale je tu cesta a máme na výběr.´

“‘…Odstraňme mračna a nejistotu. Snadněji se řekne, než udělá, a vyžaduje to jasnou a společnou akci. 

“‘Jsme v tom všichni společně a nikdo by neměl žít v iluzi, že se může nějak odpoutat.’

“Pády trhů ve čtvrtek vyvolaly potřebu, aby G 20 oznámila závazek ´že podnikne veškerá nezbytná opatření, aby zachovala stabilitu bankovního systému a finančních trhů, jak bude potřeba.’

“Analytici tvrdí, že investory toto oznámení nijak neovlivnilo. ‘Snad tento výrok skupiny G20 ze včerejšího večera poněkud „oříznul“ hořkost tržní nálady, ale opakované ujišťování od ministrů financí za sebou nemá podstatu,’ řekla Jane Foley z Rabobanky.

“‘Trhy pracují v rámci vteřin, kdežto politici nejspíše podle měsíčního kalendáře,’ řekl Jeremy Stretch z CIBC pro BBC.”

Můj komentář: Ale oni stále musí pochopit, že krize je v našich hlavách, v našem přístupu ke světu a k společnosti, a ne ve společnosti a světě samotném – krize je v nás. Musí se dostat do bodu, kdy si všimnou našich návrhů, a nejen to, ale uvědomí si, že to, co navrhujeme, je jediná cesta k záchraně, kterou je vlastně sebenáprava, a ne náprava přírody či kohokoli jiného.

Lidstvo musí pochopit, že skončila doba, kdy jsme měnili přírodu tak, aby to vyhovovalo našim potřebám – když jsme následovali princip “Nečekejme, až nám příroda dá, nečekejme na její milost, vezměme si, co potřebujeme.”. Nyní je řada na nás se jí přizpůsobit!

Lidé, kteří se sami sebe ptají, co je smyslem života, a chtějí znát úplnou a přesnou odpověď, nachází Kabalu. Podobně, ekonomové a ostatní najdou nás, ačkoli projdou utrpením a ztrátou času.

[55830]

Svatý ekvivalent egoismu

Dr. Michael LaitmanNázor: (Prof. Ruslan Grinberg, ředitel, Institut ekonomie, Ruská akademie věd, z itar-tass.com): “Finanční trhy jsou ve velmi nestabilním stavu. Finančníci jsou v panice, nevědí, co dělat. Rizika jsou velká. Ale podle mého názoru, …to ukazuje na krizi ve finanční sféře. Myslím si, že se to nerozšíří do reálného sektoru. 

“Naše celosvětová ekonomie je rukojmím dolaru coby světové měny. Samozřejmě, je to nespravedlivé, že národní měna se stala celosvětovou. V tomto případě zlato bylo férové, protože zlato je nezávislé na místě, kde se doluje….. Vrátit se zpět do zlatých časů, jak mnoho lidí mylně navrhuje, není podle mého názoru moudré. Nedokáži si představit nahrazení dolaru….[jako světově vyhrazené měny].”

Můj komentář: Za dolar neexistuje náhrada, protože je ekvivalentem moderního světového egoismu, a to je důvod, proč zůstane jedinou akceptovanou měnou. Avšak ve stejnou dobu, jeho nestabilnost ukáže egoistický stav světa.

[53461]

Egoismus na cílové čáře

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co říká věda kabaly o současné chvíli? Jak nám může pomoci v tomto důležitém přechodném období?

Odpověď: Žijeme ve výjimečné době. Náš svět stojí na prahu vzestupu k vnitřnímu, duchovnímu rozvoji člověka uvnitř nás.

Doteď, jak vysvětluje věda kabaly, jsme se vyvíjeli přirozeně, poslouchali jsme impulsy našeho egoismu. Donutil nás transformovat společnost, změnit rodinný život, rozvíjet technologie, přebudovat země a útvary, zavést změny ve školství a kultuře. Vždy jsme byli vedeni směrem, ke kterému nás nutila naše vnitřní potřeba.

Avšak dnes jsme dosáhli určitého nasycení. Svět jakoby nám přestal poskytovat potěšení. Více nás ekonomicky neuspokojuje: Cítíme určité bariéry, které nám brání se pohnout. Americká teorie konzumní společnosti s nekonečným růstem exportu a importu, s neomezenou technologickou a výrobní kapacitou se vyčerpala. Navíc jsme se dostali ke klesajícímu trendu, poklesu, který bude podle ekonomů dlouhý a nikdo neví, kdy skončí.

Podle vědy kabaly, jak jí chápeme dnes, krize nikdy neskončí. V tomto stádiu vývoje jsme si uvědomili svůj egoismus, stejně tak i potenciál okolní přírody, které způsobuje hrozné utrpení.  Výsledkem je to, že jsme na pokraji kolapsu v oblastech lidského a společenského rozvoje, vzdělání a ekologie. 

V této situaci je třeba zvážit, co se s námi stalo. Budeme tímto způsobem pokračovat? Doslova jsme zničili sami sebe  tím, že jsme zřejmě udělali chybu v našich záměrech a cílech. Chceme navýšit spotřebu a tím ničit prostředí? Chceme se zaseknout na našem “mechanickém” závodě?

Použité vyrobené zboží vyhazujeme, abychom si koupili nové. A to je náš život. Chtěli bychom naše bytí naplnit podobnými hrami v bohatství, cti a moci? Je smysl lidského života v mesíční změně mobilních telefonů a jiných symbolů spotřeby?

Dnes nás proces, kterým procházíme, nutí zpomalit a vyzývá nás k tomu, abychom se nad tím zamysleli. Zřejmě je v přírodě jiný plán a my se do něj musíme podívat. 

Všeobecná moudrost, celková rovnováha, homeostáze, kterou objevujeme v přírodě, zůstává mimo člověka. Pro přírodu je lidská bytost cizí element, rakovinový nádor, požírající své prostředí i sebe. 

Ničíme lidskou společnost, rozmazlujeme sebe i naše děti, vše překrucujeme a nenecháváme si příležitost pro správnou existenci. Podíváme-li se na svět „ze strany“, lidé se zdají být slepí, pohybující se po sebevražedné cestě. Pokračují v hraní mocenských her, aby zničili sami sebe, děti, společnost a budoucnost a nejsou si toho vědomi.  

To je důvod, proč jsme v krizi. Ve skutečnosti to není krize. Je to spása. Dnes, když všechny systémy, jež jsme vytvořili, kolabují, dostáváme jasný signál, který nás vede k bodu pravdy. Nakonec můžeme vidět, že nemáme jinou možnost, než radikálně změnit svůj postoj k životu.

Namísto abychom se valili směrem k sebedestrukci, což je stále politiky a ekonomy žádoucí, a ve skutečnosti i větší částí lidstva, všichni lidé, komunity a organizace, které již chápou, co se děje, musí společně vypracovat nový přístup ke světu a přírodě, abychom pokračovali dál jiným způsobem.

[52667]