Monthly Archives: Duben 2023

Překročí lidská populace kapacitu Země?

Dnes panuje velmi populární a rozšířený názor, že přelidnění znamená pro planetu problém – například rostoucí globální oteplování, klimatické změny, nemoci… Ve skutečnosti však platí, že čím početnější je lidská populace, tím méně utrpení je vloženo na každého z nás.

(Pokračování textu…)

Jak obdržet potěšení ze studia kabaly?

Otázka: Jak obdržet potěšení ze studia kabaly?

Odpověď: Pouze, pokud pochopíte velikost toho, co studujete. Neboť studujete nejvyšší vědu nejen v našem světě, nejen ve vesmíru, ale ve všech světech. Tato věda vám odhalí strukturu celého vesmíru, seznámí vás s ní a uvede vás do ní. (Pokračování textu…)

Efekt metronomu v našem životě

Otázka: Znáte efekt metronomu: metronomy, které se pohybují náhodně, se najednou začnou po určité době pohybovat synchronizovaně.

Ale je zde jeden velmi důležitý detail – metronomy musí stát na stejném podkladu. Pokud postavíte synchronizované metronomy na různé podstavce, po chvíli se rozladí. To znamená, že podmínkou sladěných metronomů musí být společný základ. (Pokračování textu…)

Opravdu svět ovládá jen několik rodin?

Je to tak. Žijeme v hierarchii moci, celý svět je ovládán jen několika desítkami rodin, které si dovolují, co se jim zamane.

Vypadá to, jako by měly díky své moci neohraničené možnosti, protože omezují lidstvu přístup k pravdivým informacím, k získávání některých léků, běžných potravin a levnější energii, kterou bychom už dávno mohli používat místo ropy. Jednají na základě svého mocenského postavení a svých sobeckých cílů. (Pokračování textu…)

Odtrhnout se od Egypta

Otázka: Pesach trvá sedm dní. Proč?

Odpověď: Sedm dní představuje sedm Sfirot, všechny úrovně naší duše. První den Pesachu člověk vychází ze záměru „pro sebe“ a druhý, třetí a další dny pokračuje ve zbavování se svých egoistických záměrů, až do úplného odpoutání se od nich.

A tím se dostává do stavu, který se nazývá „Jam Suf“ – „Konečné moře“. Již je připraven se do něj vrhnout, aby se zcela odpoutal od Egypta (od egoismu). (Pokračování textu…)

Mění se lidé k horšímu?

Tuto otázku mi položil student poté, co ho zaujal příběh sedmileté dívky, která ve svém okolí dávala na čelní skla automobilů lístky na parkování, na které napsala „Zaparkoval jsi moc hezky!“ s kresbou ve tvaru srdce. Můj student se zeptal: Proč jen děti přicházejí s takovými roztomilými nápady? (Pokračování textu…)

Všichni jsme osamělé velryby

Poznámka: Už 20 let plave v severní části Tichého oceánu osamělá velryba, kterou nikdo neviděl a která není schopna komunikovat se svými velrybími příbuznými, protože „mluví“ jinou frekvencí. Zatímco všechny ostatní „komunikují“ v rozmezí 10-20 Hz, tato velryba „mluví“ frekvencí 52 Hz. A tak ji i pojmenovali – „Velryba 52 Hz“. (Pokračování textu…)

Lítost na smrtelné posteli

Lidé na smrtelné posteli velmi často litují toho, co v životě neudělali, například, že příliš pracovali a nevěnovali dost času rodině a přátelům. Takové chvíle v nich však mohou probouzet i pocity vděčnosti – za manžela, děti a přátele, kteří je v posledních chvílích obklopují.

Proč vlastně lidé až v posledních chvílích svého života přemýšlejí o tom, co je v životě důležité? (Pokračování textu…)

Anděl je mechanický vykonavatel

Otázka: Měl Ba‘al HaSulam nějakou zvláštní duši? Vždyť byl v podstatě jako anděl.

Odpověď: Ne, on nebyl anděl. Anděl je ten, komu je svěřen úkol a on ho vykoná bez vlastního úsilí, jako například kůň, kráva nebo pes, jako každý člověk na ulici. Andělé poslouchají výzvy přírody, její signály, které se v nich probouzí, a naplňují je. (Pokračování textu…)

Srdce pumpující život

Poznámka: Arkadij píše: „Michaeli Laitmane, stále mluvíte o srdci, že bychom měli cítit srdcem, rozumět srdcem, slyšet srdcem. A všichni pokyvují hlavami, píší vznešené komentáře, jako by tomu rozuměli. Ale není to jasné. Řekněte nám prakticky, co je to srdce, které slyší, chápe, cítí? Jinak to všechno vyznívá jako filozofie, zcela odtržená od života.“ (Pokračování textu…)