Jsme uvnitř černé díry

Otázka: Je známo, že černé díry pohlcují vše, co vstoupí do jejich gravitačního pole. Astronomové za pomocí výkonného Hubbleova teleskopu objevili černou díru, která se stala matkou – místem zrodu hvězd.

A tak vznikla teorie, jak se z černých děr rodí hvězdy. Černá díra nasává plynná mračna, ta se zahřívají na požadovanou teplotu a ve spojení s plazmovými proudy se stávají živnou půdou budoucích hvězd.

V jakém případě se z černé díry zrodí hvězda? Řekněte prosím.

Odpověď: Když vznikne zřetelný přechod od temnoty ke světlu. Znamená to, že již končí možnost dalšího vstřebávání a zůstane možnost pouze vracet. Je zde zachován určitý zákon pulzace.

Otázka: A platí to i pro náš svět, ve kterém je z principu každý spojen s černou dírou? Říká se, že náš svět je jako černá díra. Žijeme přijímáním, výhradně pro sebe.

MOdpověď: y sami se nacházíme uvnitř černé díry.

Otázka: Jsme uvnitř černé díry. V jakém okamžiku můžeme my zrodit něco tak zářivého, něco, jako jsou hvězdy…?

Odpověď: Je to možné, ale pouze s jinými vlastnostmi, ne těmi, které máme dnes.

Otázka: Takže v nás existují vlastnosti černé díry? Jsme jí podobní?

Odpověď: Ano, jsme v úplném souladu s černou dírou. Všechno do sebe nasáváme.

Otázka: Jak to udělat, abychom nepřijímali, ale dávali?

Odpověď: Abychom toho dosáhli, musíme změnit svou přirozenost, od přijímání k dávání.

Otázka: Tedy stejně, jako když se někde z černé díry zrodí hvězda, tak i my můžeme zrodit něco zářivého, pokud se změníme? Jak to obrátit a něco zrodit?

Odpověď: Zaprvé si musíme uvědomit, že černé díry jsou základem veškeré přírody. Je to obrovský egoismus, který vše vtahuje, všechno nasává. A co tedy potřebujeme? Musíme pochopit, jak se můžeme dostat z této černé díry.

Otázka: Bude nám z toho špatně, když si uvědomíme, že jsme černá díra? Proč bychom měli chtít toho všeho se zbavovat?

Odpověď: Ano, protože ona funguje pouze na základě přijímání, a proto se nemůže vyvíjet. Prostě všechno jen pohlcuje, a proto nemá budoucnost.

Otázka: Takže se ukazuje, že černé díry jsou v nás?

Odpověď: Černé díry jsou v nás. Jedná se opravdu o obrovskou egoistickou prázdnotu, kterou bychom rádi zaplnili, ale neumíme to, nejsme toho schopni.

Otázka: A k tomu musíme dospět, že?

Odpověď: A když pak objevíme tyto černé díry, zjistíme, že náš egoismus je největší černou dírou, zdrojem a původem všech dalších černých děr na všech úrovních světa, přírody. Pak si teprve můžeme klást otázky: „Jak to máme napravit, doplnit, nějak to úplně zvrátit?“

Otázka: To bude znamenat, že jsme připraveni ke zrození?

Odpověď: Ano, to je akt zrození.

Otázka: To znamená, že vzniká takový jiný stav lidstva – aby se mohlo zrodit?

Odpověď: Děje se to i teď, postupně.

Otázka: Co se tedy rodí? Pokud mluvíme o vztazích a stavech, co se rodí? Co nazýváte zrozením?

Odpověď: Zrozením mám na mysli obrácený proces, z přání přijímat na přání odevzdávat. Uvědomuji si, že takové chování je chybné a já se chci změnit.

Otázka: A právě toto úsilí vede k výsledku?

Odpověď: Samozřejmě. Protože nad lidskou myslí a lidskou touhou už není v přírodě žádné omezení.

Otázka: To znamená, že to musíme chtít?

Odpověď: Ano, tohle stačí.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 13. 6. 2022

Originální článek zde.

[#308573]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: