Skupina by měla být jednotná

Otázka: Jak máme postupovat, když slyšíme, jak někdo pomlouvá?

Odpověď: Říci, že to nechceš slyšet, utni to, a tím naučíš i přítele dělat totéž. Je to obrovská náprava skupiny.

Otázka: A co když někoho pomlouvají ženy, vždyť u nich je přirozené, že se rozdělují na různé tábory?

Odpověď: Mohou si dělat, co chtějí, ale pak musí pochopit, že s námi nekráčejí po duchovní cestě. Kabalistická skupina musí být rovnocenná, zcela jednotná.

A pokud někdo pomlouvá, množí zlo, které se šíří jako virus. Jediný způsob, jak se tomu postavit, je mít se všemi dobrý vztah, překrýt vše láskou. Pokud je člověk ve skupině, znamená to, že sem byl přiveden a měl by být přijat jako nejbližší.

Otázka: Jak se naučit nekritizovat, neříkat něco takového?

Odpověď: Ze zvyku, z příkladu druhých, z neustálé sebekritiky, sebeanalýzy.

Otázka: Ale řekl jste, že se člověk do určité doby stále učí. Znamená to, že se to zpočátku může stávat?

Odpověď: Ne. Jakmile se takový člověk objeví ve skupině, je třeba ho o tom okamžitě informovat, učit ho jako dítě a neustále upozorňovat na nepřípustnost pomlouvání.

Musíme si uvědomit, jak je to důležité, jinak cíle nedosáhneme. Doufám, že to všichni pochopí a nakonec k cíli dojdou. A já už přestanu cítit bolest z toho, jak si sami rozbíjí vztahy, z nichž mohou odhalit Vyšší stavy.

Z rozhovoru: „Zazvonil mi telefon. Pozor na pomluvy!“

Originální článek zde.

[#302407]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: