Daily Archives: 8. 1. 2023

Permakrize je předzvěstí skutečné krize

Britský slovník Collins Dictionary zvolil slovo „permacrisis“ slovem roku 2022. Slovo „permakrisis“ označuje „delší období nestability a nejistoty“. Je to jedno z několika slov, která Collins zdůrazňuje v souvislosti s probíhajícími krizemi, mezi něž patří politická nestabilita, válka na Ukrajině, změna klimatu a zvyšující se životní náklady. Podle mého názoru se ještě nejedná o krizi, ale spíše o přípravu na následující události. Skutečná krize je ještě několik let vzdálená, ale pád do ní již dávno začal.

(Pokračování textu…)