Daily Archives: 25. 12. 2022

Jak získat od života to, co chceš

Otázka: Záleží na každém, jaký bude příští rok?

Odpověď: Ano! Záleží na každém. A to tím nejvíce přímočarým způsobem.

To znamená, že já vytvářím svůj život, sebe samého, svůj svět. Jen se to musím naučit. Věda kabala je vědou o přijímání – učí, jak získat od života to, co si přeješ. (Pokračování textu…)