Monthly Archives: Říjen 2022

Bude mozek řízen počítačem?

Otázka: V budoucnu budeme moci ovládat svůj mozek pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Staneme se potom také sami roboty?

Odpověď: K takovému propojení možná částečně dojde. Přinejmenším bude možné chytrým telefonem nebo počítačem vysílat signály nebo příkazy, vytáhnout ze sebe informace a vytisknout je.

A kdo je vlastně člověk? Spojovací článek. (Interface)

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 17. 2. 2022

Originální článek zde.

[#304274]

Koloběhy. Kam odchází minulá duše?

Otázka: Když je člověku dána jiná duše, kam odchází ta předchozí?

Odpověď: Nikam neodchází. Existuje nepřetržitý koloběh duší, které přecházejí z jednoho stavu do druhého. (Pokračování textu…)

Odhalení masky internetové neutrality

Po létech, kdy jsme se vyhýbali této citlivé otázce, Nejvyšší soud USA konečně tento měsíc souhlasil s tím, že „rozhodne, zda mohou být sociální media žalována navzdory zákonu, který chrání jejich společnosti před právní odpovědností za to, co jejich uživatelé uveřejňují na jejich stránkách“, píše New York Times.

(Pokračování textu…)

Duchovní ochrana

Otázka: Máte nějakou ochranu proti fyzickým útokům?

Odpověď: Mám duchovní ochranu, jsem pod vlivem této Vyšší moci, která udělá podle svého plánu všechno, co chce.

Jsem povinen vydat ze sebe maximum toho, co v daném okamžiku mohu. Maximum! Jsem k tomu zavázán svým učitelem, všemi kabalisty a veškerým utrpením, které nás potkává. (Pokračování textu…)

Jak se vyhnout hrozícímu Armagedonu?

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek prohlásil: „Riziko jaderného ‚Armagedonu‘ je nejvyšší za posledních 60 let poté, co ruský prezident Vladimír Putin v souvislosti s ústupem své armády stupňuje své výhružky.“ Oproti tomu článek zveřejněný v Los Angeles Times však uvádí, že „toto prohlášení převyšuje analýzu amerických zpravodajských služeb a ve skutečnosti představitelé národní bezpečnosti tvrdí, že nemají žádné důkazy o tom, že Vladimír Putin má bezprostřední plány na jaderný úder.“ Domnívám se, že v tomto případě bychom měli brát prohlášení obou lídrů jako „zrnko soli“, to znamená, ne moc vážně.

(Pokračování textu…)

Existují různá utrpení

Otázka: Proč Stvořitel stvořil smrt a utrpení? Nebylo možné stvořit člověka ve vlastnosti věčného altruismu hned na počátku?

Odpověď: Pak by člověk zůstal věčným zvířetem, takzvaným andělem. Ale on byl stvořen k tomu, aby sám dokázal dojít na vyšší úrovně, a proto musí trpět. (Pokračování textu…)

Je to všechno o mně?

Otázka: Otázka od Maxe. Podíval se na váš videoklip a hned napsal stručnou otázku: „Takže je to všechno o mně, a ne o světě?!“.

Odpověď: Samozřejmě, je to všechno o člověku. A k čemu je tady svět? Co je vlastně svět? Svět, je odrazem tebe. (Pokračování textu…)

Podmínky pro vytvoření nového člověka

Lidé, kteří začínají studovat kabalu, si velmi často přináší stanovisko našeho světa: teď nastavíme systém, ten bude fungovat a všechno bude v pořádku. A pak se dostávají do rozporu s tím, že zde tento přístup nefunguje, a proto odcházejí. (Pokračování textu…)

Chceme jistotu? Jedinou jistotou je změna!

Svět se mění velmi rychle a zdá se, že toto tempo exponenciálně roste. Na jedné straně slibuje každá nová technologie, kterých je nespočet, že učiní svět lepším. Na druhou stranu jsou nové technologie téměř vždy využívány k vykořisťování jiných lidí, vyčerpávají Zemi o vzácné kovy a další cenné materiály nebo znečišťují vzduch, vodu a půdu, které udržují veškerý život na Zemi, včetně toho našeho.

(Pokračování textu…)

Žít tento den

Otázka: Žít tento den – co to pro Vás znamená?

Odpověď: Skutečně žít v tomto dni. V tom smyslu, že dnes je můj den, já ho tvořím, plně přijímám své pocity z toho, co mi dává Stvořitel, zpracovávám je v sobě. Neustále uvnitř sebe koriguji své pocity, své odrazy světa, a to vše dělám jen proto, abych ospravedlnil Stvořitele na všech úrovních svého vnímání. (Pokračování textu…)