Daily Archives: 27. 8. 2022

Rozdíl mezi písmenem a slovem

Otázka: Pokud na sobě cítím nějaký vliv Stvořitele, tak abych tento pocit předal někomu dalšímu, mohu nakreslit jedno písmeno nebo slovo z několika písmen. Jaký je rozdíl mezi písmenem a slovem?

Odpověď: Písmeno vyjadřuje pouze jednu vlastnost. Zatímco slovo vyjadřuje posloupnost vlastností, které přecházejí jedna do druhé, a tím vyjadřují vztah. (Pokračování textu…)