Daily Archives: 18. 8. 2022

Jak zjistit své poslání?

Otázka: Má každý člověk zvláštní poslání? A jak to zjistím?

Odpověď: Samozřejmě, každý člověk má své vlastní poslání podle kořene své jedinečné duše a jenom tento člověk je schopen ho realizovat. Jeho úkol pro svět nemůže vykonat nikdo jiný. (Pokračování textu…)