Když nemáte srdce

Otázka: Počet dětských uprchlíků dosáhl 42 milionů. Děti prchající před konflikty v Afghánistánu, Jemenu, na Ukrajině. Čteme tato čísla a už nás ani nešokují. 42 milionů? – 42 milionů. Děti? – Děti.

Jsou to děti, které neměly dětství, bylo jim vzato. Jsou to děti, které nevědí, co je to teplo, a možná to ani vědět nebudou. Jaký základ je do nich vložen? Co je v nich zaseto? Strach, agrese? K čemu to může vést?

Odpověď: Myslí si, že takový je svět, že takový je život. Takže budou žít dál s tím pocitem.

Otázka: Co z nich vyroste?

Odpověď: Záleží na tom, kdo je bude živit. A jestli vůbec.

Otázka: Kabalisté říkají, že utrpení obměkčuje srdce. Je to tak?

Odpověď: Pokud člověk trpí sám, nevidí utrpení u druhých, ale jenom v sobě. A toto utrpení obměkčuje jeho srdce.

Ale to už člověk musí být na určité úrovni. Stále zapomínáme, o jaké vnitřní úrovni lidského vývoje mluvíme. Pokud je člověk na úrovni zvířete, nic nechápe. Na úrovni o něco vyšší se může obrátit v opak, a on začne loupit, zabíjet.

Pokud je ještě na vyšší, pak… Vše závisí na úrovni vývoje strádajícího.

Otázka: Takže když říkáte: „Utrpení obměkčuje srdce“ – mluvíte o úrovni, kdy je již srdce probuzené?

Odpověď: Ano, samozřejmě. A pak toto utrpení vede k nápravě, k tomu, že utrpení člověka změní. Hledá jeho zdroj a nachází ho. A tak v člověku vzniká instinktivní snaha najít a zničit zdroj utrpení a nic víc.

Otázka: A napravené srdce znamená najít zdroj utrpení? A?

Odpověď: Když ho objevíš v sobě, že trpíš sám od sebe.

Otázka: To je ovšem vysoká laťka.

Odpověď: Ne, bude to rychlé.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 20. 6. 2022

Originální článek zde.

[#300479]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: