Daily Archives: 1. 8. 2022

Místo, kde se odhaluje Stvořitel

Kongres „Arava“ v Evropě – Litva 2022, 1. lekce

Ještě tě žádám, abys přikládal více úsilí v lásce mezi přáteli, vymýšlel způsoby, které dovolí zvýšit lásku mezi přáteli a zničit touhu po tělesném zisku v nás. Protože právě to rozsévá nenávist.
A mezi těmi, kdo poskytují potěšení Stvořiteli, nemůže existovat žádná nenávist – naopak mezi nimi vládne milosrdenství a nesmírná láska. A tyto věci jsou jednoduché.
(Ba‘al HaSulam, Dopis 11). (Pokračování textu…)