Zlá vůle spaluje zemi a způsobuje vedra

Současná vlna veder v Evropě spaluje zemi a má na svědomí lidské oběti. Podle ABC News a dalších zdrojů „jen ve Španělsku a Portugalsku zemřelo v důsledku veder více než 1 000 lidí“. K tomu se přičítají mrtví ve Francii a Itálii, a jak se vlna veder blíží k Velké Británii, přibývají další oběti. A co hůř, jsme teprve v polovině července a můžou přijít další vlny veder. Vědci se domnívají, že pokud neomezíme emise skleníkových plynů, budou vlny veder ještě větší a častější. Mohou, ale také nemusí, v každém případě, o tom, co se stane, rozhodujeme my lidé.

Musíme pochopit, že být na vrcholu pyramidy stvoření znamená, že vše, co děláme, ovlivňuje celou strukturu shora dolů. Když dosáhne dna, tedy neživé úrovně reality, z níž vše vyrůstá, změní ji. Pokud vyzařujeme zlou vůli, vytváří to negativní změny v celém systému, které se projevují stále extrémnějšími klimatickými a geologickými jevy.

Jinými slovy, když se lidské vztahy vychýlí z rovnováhy, vychýlí se z rovnováhy celá naše realita. Když se naše vztahy stanou extrémními, bude extrémní vše, když se staneme násilnými, bude násilné vše. Každé léto se budou důsledky propojení vztahů mezi lidmi a našeho světa stávat extrémnějšími, dokud si nepřiznáme, že vše, co existuje, existuje v propojeném, hierarchickém systému a že ten, kdo je na vrcholu, určuje stav celého systému.

Není to tak, že bychom dříve byli lepšími lidmi než dnes. Jde jen o to, že bylo méně lidí, a tedy i méně částí, které vyzařují zlou vůli.

Také vztahy mezi lidmi byly v minulosti méně toxické než dnes. Dnes je sice méně válek než dříve, ale míra podezíravosti a odcizení mezi lidmi prudce roste, a to až do té míry, že lidé už nemohou věřit ani členům vlastní rodiny. Výsledkem je, že války mezi zeměmi jsou vzácnější než v minulosti, ale míra rozvodovosti, domácího násilí a násilí ve společnosti je na historicky nejvyšší úrovni.

Dokonce i internet, který jsme údajně vynalezli proto, aby lidi spojoval, je využíván ke zneužívání, klamání a vykořisťování lidí. Světová internetová síť dokazuje, že vše, co vytvoříme, používáme proti druhým. Když je v systému negativní prvek a tento prvek je na jeho vrcholu, jak se nemůže celý systém nepokazit?

Pokud chceme, aby se ochladilo počasí, klesla hladina moře a utichly bouře, musíme uhasit oheň a uklidnit bouře mezi námi. Vzájemná pozornost, odpovědnost a vědomí, že jsme na sobě závislí, jsou nezbytné k tomu, abychom obnovili rovnováhu v našem světě na všech úrovních, od země, po které chodíme, až po nenávist v našich srdcích.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: