Porozumět myšlenkám Boha

Poznámka: „Chci vědět, jak Bůh stvořil svět. Nezajímají mě různé jevy ve spektru toho či onoho prvku. Chci znát myšlenky Boha, zbytek jsou detaily.“ Albert Einstein

Odpověď: Poznání myšlenek Stvořitele je základním zákonem vesmíru. Znamená to přivést celý vesmír, který se skládá z jednoho zla, k absolutnímu dobru.

Otázka: A to znamená pochopit myšlenky Stvořitele?

Odpověď: Ano. To je jeho obecný zákon univerzálního egoismu. Který by se měl postupně proměnit v univerzální zákon altruismu.

Otázka: Co myslíte – Einstein nebyl kabalista, že?

Odpověď: Ale on v podstatě tento systém víceméně chápal.

Otázka: Pochopil, že vše bylo stvořeno dobrem a vše, co existuje, je dobro a Stvořitel je toto dobro?

Odpověď: Ano.

Otázka: Vy si myslíte, že on tomu rozuměl?

Odpověď: Ano, rozhodně.

Otázka: A když on říká: „Já chci odhalit Boha“, chce odhalit právě toto Dobro?

Odpověď: Ano, všechno bude krásné.

Poznámka: To je taková vaše korunní fráze na konec.

Odpověď: Bude to nádherné.

Originální zdroj zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: