Daily Archives: 13. 4. 2022

Má Stvořitel touhu po moci?

Otázka: Může být moc využita pozitivním způsobem, pozitivním směrem?

Odpověď: Člověk je toho schopen pouze tehdy, pokud je napraven ve svých záměrech a chápe, že hlavní je konat dobro.

Otázka: Má také Stvořitel, vyšší síly přírody, touhu po moci, když vládne všemu stvoření? (Pokračování textu…)