„Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili“

Poznámka: Zde je velmi známý citát Antoina de Saint-Exupéryho: „Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili.“

Odpověď: To je naprostá pravda. Pokud jsi ochočil, to znamená, že jsi vnesl některé své vlastnosti do člověka nebo dokonce do zvířete, pak jsi za tyto vlastnosti, které má teď od tebe, zodpovědný. Jistým způsobem za to neseš odpovědnost.

To znamená, že pokud člověka něco učíš, pak se snaž, aby on v důsledku tvého učení, studia, postupoval v životě správně.

Otázka: A pokud ne? Bereš vinu na sebe?

Odpověď: Je to zcela tvá vina. Absolutně. Zde nemůže být nic jiného.

Poznámka: To znamená, že nemůžeš říct: „Tolik jsem se mu věnoval, vkládal, ale on… podívejte.“

Odpověď: Pokud jsi vkládal, pak ses vložil. To je celé, jsi za to zodpovědný.

Otázka: Co je potřeba do člověka v průběhu života skutečně vložit?

Odpověď: Člověku je třeba pomoci, aby si vytvořil svou duši.

Otázka: Co je podle vás duše?

Odpověď: Vlastnost odevzdávání a lásky k cizím lidem, k druhým, ke všem.

Otázka: Toto je skutečně jediný úkol učitele?

Odpověď: Ano. Nic jiného není potřeba.

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 29. 11. 2021

Originální článek zde.

[#292472]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: