Daily Archives: 29. 1. 2022

„Cti otce svého a matku svou“

Cti svého otce a matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. [Tóra, Exodus, Jitro, 20:12]

Otázka: Přikázání „Cti otce svého a matku svou“ chápe lidstvo doslova. Jak to vysvětlit?

Odpověď: Faktem je, že „otec“ a „matka“, o kterých se mluví v přikázání, nemají nic společného s našimi pokrevními otci a matkami, ale odkazují na dva zvláštní systémy. (Pokračování textu…)