Ani stud nám nepomůže

Poznámka: Je známo, že stud je vlastní pouze člověku. Když se říká: hořet studem, stydět se za svůj čin, stydět se za své myšlenky – mluvíme o člověku. Ale dívám se na dnešní svět a říkám si: „Kde je ten stud? Kde je ta hanba být bohatý na tomto světě, když celý svět hladoví?“

Odpověď: Lidé odstraňují ze světa vše, co je jim nepříjemné. Maximálně. A proto se přivádějí do stavu, kdy se nemají za co stydět.

Otázka: To znamená, že se neustále bojíme, že nám bude hanba, a proto ji jakoby od sebe odřízneme?

Odpověď: Samozřejmě. Místo nápravy sebe sama, aby ses nemusel stydět, napravovat svět, aby ve světě nebylo vidět takové projevy, za které se stydíš, je lepší to vymazat.

Otázka: Řekl jste: „Existují dvě možnosti. První je odříznout stud, druhá je pracovat s ním, napravovat svět.“ Tu druhou skoro nikdo nevyužívá. Všichni jdou za „odříznout stud“?

Odpověď: Samozřejmě. To je jednodušší. Odříznout stud znamená, že neodřízneš pouze samotný stud. Postupně měníš zákony, omezení společnosti. A proto se společnost stává takovou, že se už nestydí za to, za co se styděla dříve, a lidé se cítí lépe. Ty prostě zavádíš takové zákony, aby ses nestyděl.

Otázka: Na co jsme tedy proměnili svět?

Odpověď: Postavili jsme to na jasném základě egoistické touhy, bez jakýchkoli morálních základů. Je to vidět především na našich politicích, na všem. Nemají žádné ideály, jen jeden: „Já jsem hodinový kouzelník.“

Poznámka: Ale takový svět musí podle plánu vybuchnout?

Odpověď: Ano, ale vybuchne ne kvůli tomu, že budeme jiní, ale proto, že jsme v přírodě, která nakonec nakumuluje všechny negativní jevy v sobě, a pak pozvedne lidstvo na novou úroveň.

Otázka: A negativní jevy v ní jsou od nás, od toho, jací jsme?

Odpověď: Pouze od lidí, ne od zvířat.

Otázka: Takže my tam vlastně vysíláme všechnu nenávist?

Odpověď: My jsme v nejnižším bodě vývoje celé přírody.

Otázka: Jestliže naše nestoudnost neustále vstupuje do přírody, pak se tam hromadí síly, aby nás pohřbily?

Odpověď: Čím hůř, tím lépe. Tím blíže je konec egoistické vlády.

Otázka: Takže vy očekáváte mnohem větší problémy za těmito viry, které přijdou?

Odpověď: Vždy je to tak. Ve všech fázích lidského vývoje je posun kupředu takový. Je nasměřován k nějakému novému cíli, projevuje se v něm egoismus, lidstvo přesto dál zápasí, dokud není zevnitř vyhozeno do další fáze.

Otázka: Kam nás tedy příroda přivede silným úderem, tlakem?

Odpověď: K tomu, že už nedokážeme žít podle zákona egoismu. Budeme muset změnit své chování, své zákony, své vnitřní základy. To je velmi těžká práce, ale lidstvo dospěje do stavu, kdy se ze všech stran tato lež, tento fanatismus všech pravidel, skutečných, lidských pravidel – projeví výbušným způsobem.

Otázka: A injekci hanby člověku píchne příroda?

Odpověď: Nejen hanby, už to nebude ani stud. Bude to odhalení skutečného stavu, kterého musíme dosáhnout. A ten bude před námi stát jako vzor, ze kterého nemáme kam uniknout.

A určitě dojdeme k tomu, že světu bude vládnout láska a hlad a ne nějaká lživá hesla vymyšlená novodobými divochy.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 2. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 288430]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: