Šest problémů, které vedou do propasti?

Poznámka: Generální tajemník OSN pojmenoval šest problémů, které vedou lidstvo do propasti.

Prvním, už stabilně, je absence míru. Druhým je změna klimatu. Třetím je nerovnost mezi zeměmi. Čtvrtým jsou genderové otázky. Říká, že v zemích, kde jsou si muži a ženy rovni, panuje mír a stabilita. Pátým je nedostatek rovného přístupu k internetu. Polovina populace nemá přístup k internetu. A šestým je konflikt mezi generacemi. 60 % mladých lidí se považuje za podvedené vlastními vládami.

Jak se vám líbí těchto šest problémů, které vedou lidstvo do propasti, jak říká?

Odpověď: Na žádném problému nevidím nic strašného.

Generální tajemník OSN musí něco říci, a to také říká. Údajně musí něco vidět. To je to, co vidí.

Otázka: V čem je tedy podle vás hlavní problém?

Odpověď: Pouze – ve výchově. A tomu se OSN nevěnuje! To je vše. Kromě výchovy není nic potřeba.

Otázka: A když mluvíte, že globálním problémem je výchova, co si pod tím představujete?

Odpověď: Ve všech státech, ve všech státních institucích, od nejnižších tříd základních škol až po odchod do důchodu a výše, stačí lidem vysvětlit, co znamená správný vzájemný vztah. A spojit s tím všechny problémy.

To znamená, že špatný vztah člověka k člověku je základem všech problémů.

A to je člověku od útlého věku, neustále, neustále vtloukáno. Uslyší to a postupně pochopí, co je problém, odkud pochází. Pouze z toho, že lidé jsou chamtiví a starají se jen o sebe. Přirozeně se myslí egoismus.

Otázka: Pokud člověk zjistí, že je egoista, že z toho plynou všechny problémy, co to s ním udělá?

Odpověď: Minimálně poznat problém je polovina řešení problému. Zaprvé, člověk už to nebude hledat v něčem jiném. Nebude místo toho vytvářet komise, problémy a to vše.

Bude vědět, že celý problém je v lidské přirozenosti a že to musí být nějak napraveno. Na řešení tohoto problému vyhlásíme mezinárodní konkurz. Vytroubíme to všude. Týká se to všech. Zajímalo by mě, kdo předloží návrhy na jeho řešení.

A budeme o tom diskutovat všude, na sítích atd. Budeme propagovat lidi, kteří se na tom podílejí. Vyhlásíme vítěze, kteří chtějí nezištně pomoci. A tímto způsobem uděláme celosvětové hnutí.

Otázka: Změní toto hnutí člověka? Předpokládejme, že chápe, že základem všech problémů lidstva je sobectví, které je v každém z nás.

Odpověď: Postupně budeme moci lidem vysvětlit, že problém je právě v tom. A že řešit ho je možné jen zvláštním způsobem, vnitřní silou přírody, kterou můžeme probudit. Probudit na sebe její účinek. A tímto způsobem lze tento problém vyřešit.

Předpokládám, že lidstvo nemá jinou cestu. Vím to. A jen se přesvědčí, že nic nepomůže, nic se nedá dělat. Ale pokud budeme všichni říkat, že se musíme změnit, že jsme špatní, ale musíme se změnit k lepšímu atd., pak je to jako modlitba. Bude to fungovat.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 23. 9. 2021

Originální článek zde.

[#288731]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: