Čtyři scénáře ukončení pandemie

Otázka: Existují čtyři scénáře, jak pandemie skončí. Tři desítky předních evropských lékařských vědeckých pracovníků o tom uvažují takto.

Prvním scénářem je úplné vymýcení. Kovid bude navždy vymazán z povrchu zemského, stejně jako se stalo před téměř půl stoletím s virem neštovic.

Druhým scénářem je vypuzení infekce. To znamená, že počet infekcí v dané zemi je dočasně snížen na nulu prostřednictvím přísných opatření.

Třetím scénářem je život s virem. Když vakcína ochrání před těžkým průběhem kovidu a smrtí, ale ve skutečnosti se změní v sezónní nachlazení.

A čtvrtý scénář – rozsáhlá epidemie. Tento scénář, to je nejpravděpodobnější, pokud významná část populace zůstane neočkovaná. Výkonný ředitel Světové zdravotnické organizace pro mimořádné zdravotní situace Michael Ryan říká, že by sám rád věděl, kdy pandemie skončí, ale odpověď nikdo zatím nezná.
A vy ji znáte?

Odpověď: Ne. Záleží to jen na lidech.

Otázka: Co musí lidé udělat, aby pandemie skončila?

Odpověď: Musí dělat všechno společně. Udělejme to všichni společně, všichni společně stejným způsobem, nepřijměme žádná opatření. A pandemie skončí.

Neexistují žádné bakterie, žádné nákazy. Sjednocením vše zničíme. Jak se říká, město, v němž jsou hříšníci, ale oni jsou všichni pohromadě! To nelze dobýt obléháním, ničím.

Otázka: Dobře, tak si představme. Kdyby se celé lidstvo rozhodlo: nebudeme dělat žádná opatření…?

Odpověď: Dělejte si, co chcete! Stačí jen aby všichni byli jak se říká, duše v duši. A nic se vám nestane. „Jen spolu“ je zázrak.

Poznámka: Můžeme se také společně rozhodnout, že přijmeme preventivní opatření, nebo se rozhodnout, že je nepřijmeme. Ale společně.

Odpověď: Ano, důležité je spolu. Můžeme se vzbouřit proti Stvořiteli. Pokud jsme všichni pohromadě. „Moji synové mě překonali,“ řekne Stvořitel.

Místo těchto čtyř možností tedy existuje ještě jiná cesta ven. Jen spolu, ať se děje, co se děje. To je lék na všechno.

Otázka: Je to jazyk, kterému příroda rozumí?

Odpověď: Samozřejmě! A jenom tomuhle.

Poznámka: A když jsme nejednotní, když my jeden druhého…

Odpověď: Můžete si vymyslet cokoli, ale nové viry a cokoli dalšího se budou objevovat každý den.

Otázka: Takže si myslíte, že k tomu nás příroda všechny tlačí, jenom k tomu nás vede?

Odpověď: Samozřejmě! Abychom zvedli ruce a řekli: „Konec! Vzdáváme se, drahý Bože, jen nám pomoz učinit společné rozhodnutí.“

Otázka: Dojdeme k tomu? Vypadá to tak fantasticky, obzvlášť dnes. Budeme schopni udělat tento krok k jednotě? Můžeme, nebo nemůžeme?

Odpověď: Stvořitel chce, abychom k tomu dospěli. Jednoho dne se tak stane.

Ale postupně stále více lidí na světě chápe beznaděj, jen nevidí východisko. Na druhou stranu je mezi námi stále větší skupina těch, kteří toto řešení také chápou a postupně k němu chtějí dospět. A někde se samozřejmě sejdou. Stvořiteli nemám co říci, protože má svůj program a podle něj mě čeká strašné utrpení! Přece jen nás vrátí do normálu, udělá z nás lidi. To znamená, že pochopíme, co je s námi špatně, kdo jsme, co bychom měli dělat, jak bychom o sobě měli přemýšlet atd. Udělá z nás lidi! To je ovšem velmi dlouhá cesta.

A existuje ještě jedna krátká cesta – cesta světla: když svým sblížením způsobíme, že se na nás projeví vyšší světlo – vlastnost dávání, lásky, spojení. A pak snadno a rychle zničíme jakoukoli pandemii.

Otázka: A toto je váš pátý scénář?

Odpověď: Ano, k těm čtyřem.

Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“, 9. 9. 2021

Originální článek zde.
[# 287795]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: