Daily Archives: 19. 9. 2021

Soud člověka nad sebou samým

Otázka: Kabala říká, že hřích neexistuje – existuje zkušenost. A před svátkem Soudného dne se mluví pouze o vykoupení, odpuštění hříchů. Pokud je hřích nedostatek víry ve Stvořitele, pak se ukazuje, že kabala je také náboženství, ne věda.

Odpověď: Kabala v žádném případě neříká, že by se člověk měl omlouvat. Veškeré odpuštění v Soudný den se vztahuje k člověku samotnému. Člověk by měl soudit sám sebe za to, že nebyl ke svému bližnímu dost laskavý, a za to, že málo pracoval kvůli tomu, aby se všichni lidé k sobě přiblížili.

To je soud člověka nad sebou samým. A nikdo jiný nesoudí a není nikdo jiný, komu by se měl zodpovídat. Člověk soudí sám sebe a v souladu s tím mění své chování.

Z lekce v ruštině, 25. 9. 2016

Originální článek zde.

[#199417]