Odklon filozofie od kabaly

Poznámka: Německý filozof Johann Reuchlin napsal: „Můj učitel Pythagoras, otec filozofie, nepřevzal své učení od Řeků, ale spíše od Židů. Proto by měl být nazýván kabalistou. Jako první přeložil slovo „kabala“, které jeho současníci neznali, do řečtiny jako „filozofie“.

Odpověď: Původní filozofií pro všechny byla kabala – věda o silách, které vládnou ve světě a světu.

Od 10. století před naším letopočtem staří Řekové přijímali tuto moudrost od starověkých Židů. Byla jim předávána, dokud se neodtrhli od kabalistů a nezačali ji vykládat po svém, věřit, že Zemi obývají bohové a do kamenů, zvířat atd. se vtěluji různé síly.

To už byl jasný totemismus a samozřejmě z kabaly nezůstalo nic. Stejně tak z ní nezůstalo nic ani ve všech náboženstvích, která vznikla z kabaly. Ta snížila tuto moudrost na úroveň našeho světa a do různých každodenních činů, které dnes existují v náboženstvích jako jejich zvyky a zákony.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 21. 1. 2021

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: