Daily Archives: 15. 6. 2021

Uvidíš, ako sa svet mení

Otázka: Povedali ste, že všetko je vo mne a aby som niečo zmenil vo vonkajšom svete, musím niečo zmeniť v sebe. Čo znamená „zmeniť v sebe“? Musím zmeniť seba alebo svoj postoj k ostatným? Nie som tu sám.

Odpoveď: Ale túžby sú tvoje a môžeš ich zmeniť buď vo vzťahu k sebe, alebo relatívne k neživej, rastlinnej, živočíšnej prírode a k ľuďom. A všetky túžby sa vzťahujú k Stvoriteľovi. Takže si vyberáš, aký druh túžby chceš použiť, s čím sa chceš stotožniť. (Pokračování textu…)