Všechno se poznává v pocitech

Stvořitel – to je vlastnost Vyššího světa. Jeho hlavní charakteristikou je schopnost dávat.

Nemůžeme mluvit o tom, kdo a co On je. Mluvíme jen o tom, jak Ho vnímáme. V míře, ve které začínám pociťovat vlastnost odevzdání, začínám vnímat Stvořitele.

Stejně tak, jako nemohu nic říci například o stole. Mohu říci, že ho vnímám tak a tak. Totéž platí o Stvořiteli.

Proto se Stvořitel nazývá „Bore“. „Bo“ – „přijď“, tj. změň se určitým způsobem, a „re“ – „uvidíš“. „Bo-re“ – „přijď a uvidíš“. Jinými slovy, všechno bude jasně rozpoznáno v našich vjemech.

Působením vědy kabaly se v nás vytváří vlastnost odevzdání. V míře, ve které ji člověk v sobě pociťuje, začíná cítit Stvořitele. Začínají se u něho objevovat nové nástroje, tzv. „Kelim“ („nádoby“), pomocí nichž vnímá Stvořitele a Vyšší svět.

Z televizního programu „Duchovní stavy. Duchovní pády a vzestupy“ 21. 5. 2021

Originální článek zde.

[# 282592]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: