Daily Archives: 8. 5. 2021

Den matek

Nacházíme se v předvečer Dne matek.

Je to velký den. Myslím si, že to je největší svátek, protože skrze matku, skrze koncept matky nám Vyšší síla přináší svou dobrou sílu, vztah, naplnění, lásku, zrození, výchovu. Obecně vše, co může vyšší síla dát člověku, dává prostřednictvím matky. A proto je pro nás tento den tak milý a důležitý. Člověku není nic bližšího než obraz matky.
Proto bychom si v tento den měli vzpomenout na naše matky a na vyšší sílu, která je pro nás plná laskavosti a péče a tímto způsobem stvořila stvoření, to znamená, že každý z nás má nebo měl matku, která o něj pečovala, dala mu život. A měli bychom být vděční jak Stvořiteli, který takto stvořil svět, tak našim matkám, které nás vedly k dnešnímu dni a k tomuto svátku. Aby všechny matky dokázaly svým dětem poskytnout lásku a naplnění, které mají ve svém srdci.

Michael Laitman

Machpela – dvojitá jeskyně

Otázka: Ve starověké části Hebronu je jeskyně Machpela, kde jsou podle Tóry pohřbeni naši předkové: Abrahám, Izák, Jákob. A dokonce podle tradice se říká, že je to hrob Adama a Evy.

Machpela v překladu z hebrejštiny znamená „dvojitá jeskyně“. Víme, že v kabale má každé jméno určitý význam. Proč se tato jeskyně nazývá dvojitá? (Pokračování textu…)