Monthly Archives: Květen 2021

Nemůžeš vymazat mámu a tátu!

Poznámka: Newyorská škola učí děti novému jazyku, ve kterém nejsou slova „máma“, „táta“, „chlapec“, „dívka“. Všechna tato slova jsou správou školy považována za urážlivá. Místo mámy a táty by se měla používat slova – dospělí, příbuzní, rodina, místo slov otec a matka by se měly používat genderově neutrální výrazy – rodič nebo opatrovník a místo slov manžel a manželka – partner.

Otázka: Takže pomalu proniká do světa nový jazyk. Pronikne, nebo ne?

Odpověď: Nepronikne. Co je dáno přírodou, je dáno přírodou! Hotovo!
Nejde nikam zmizet! „Tátu“, „mámu“ nahradit?! (Pokračování textu…)

Rast, nie zničenie

Otázka: Vidíme, že každá generácia, ktorá príde na tento svet, je viac sebeckejšia, drzejšia ako tá predchádzajúca. Popiera hodnoty predchádzajúcej generácie.

Odpověď: Nepopiera. Potrebuje len nové hodnoty.

Zdá sa nám, že ďalšia generácia by mala rozdrviť predchádzajúcu. Ale nezaoberá sa ničením starého, len sa zaoberá sama sebou a buduje nové. Zakiaľ revolucionári tu a tam chceli zničiť staré – to bolo zlé.
A ak to nie je prostredníctvom revolúcie, ale ako vývoj sám o sebe, zabezpečuje rast, nie zničenie.

Z televízneho programu „Objektív. Generácia.“

Originální článek zde.

[# 282050]

Jídlo pro duši

V moderní době se jídlo stalo nejen životně důležitým zdrojem živin pro přežití našeho organismu, ale proměnilo se v posedlost. Za posledních padesát let jsme začali konzumovat nespočet průmyslově zpracovaných potravin. Zároveň je nám ze všech stran podsouván nový trend takzvaných „zdravých diet“.

(Pokračování textu…)

Jaskyňa – ochranca aj strážca

Otázka: Je zaujímavé, že jaskyňa je špeciálne miesto v zemi, kde môžete žiť. V zásade však žiť pod zemou nie je možné.

Z pohľadu kabaly je Zem „racon“, „túžba“ a tam nie je život. A zrazu vysvitne, že existuje také miesto v zemi, kde môžete žiť. Ako to je? (Pokračování textu…)

Zákon bumerangu

Otázka: Chováme se navzájem sobecky, aniž bychom si to uvědomovali?

Odpověď: My nechápeme, že tím ubližuje sami sobě a máme z toho mnohonásobně větší škody, než co získáme krátkodobým potěšením.

Otázka: Proč, jaký k tomu máme důvod?

Odpověď: Sobectví nás zaslepuje a tak si myslíme, že ponižováním a potlačováním druhých se budeme cítit důležitější a bude nám tím lépe. Ale ve skutečnosti to tak není. (Pokračování textu…)

Život bez bolesti a utrpení

Pojďme si promluvit o bolesti. Uvědomění bolesti, kterou pociťujeme jako fyzickou, probíhá v mozku. Říká se, že intenzita bolesti – to je můj vztah k bolesti. Četl jsem, že na oddělení popálenin v nemocnici v Illinois používají virtuální realitu: když pacientům vyměňují obvazy, pacienti si nasazují virtuální brýle. A místo toho, aby přemýšleli o popáleninách, hrají hru se sněhovými koulemi. A bolest se zmírňuje.

(Pokračování textu…)

Jehuda Ašlag, Šamati 66. Darování Tóry – 1

Slyšel jsem na večerní hostině o svátku Šavu’ot v roce Tav-Šin-Chet (1948)

Darování Tóry, které proběhlo u hory Sinaj, neznamená, že byla kdysi Tóra předána jednou a více již předávána není. V duchovním nic nemizí. Vždyť duchovní je kategorie věčná a nepřetržitá. Ale jen proto, že z hlediska Dárce nejsme k přijetí Tóry vhodní, říkáme, že její darování bylo ukončeno ze strany Vyššího.

(Pokračování textu…)

„Synové královského paláce“

„Nevěsta“ – to je Malchut, spojení minimálně deseti lidí ve skupině. Vyhnanství bylo určeno právě k tomu, aby se shromáždily všechny rozbité části a vytvořily nádobu nevěsty. Takto přicházíme k noci nevěsty (noc svátku Šavu’ot), kde se shromažďují všechny úlomky nádoby, ale vládne nejsilnější tma.

I když se radujeme z toho, že jsme se již mohli sjednotit, pořád jsme v temném stavu. A pak příštího rána přijde Ženich, ranní světlo, které se odhaluje uvnitř nevěsty. Náš svět je to, co cítíme uvnitř Malchut, nevěsty, a proto musíme shromáždit všechny úlomky nádoby, všechny části nevěsty.

Celé lidstvo – všichni jsme součástí nevěsty. Existují však lidé, kteří tyto úlomky shromažďují a pracují na nich jako mravenci, kteří vtahují část duše do nevěsty. Říká se jim synové královského paláce.

Z přípravy na lekci 12. března 2014

Originální článek zde.

Přání stvořitele

Přání Stvořitele je potěšit stvoření.

Tato touha se šíří celým vesmírem, to je prostorem, který Stvořitel vytvořil. Vytvořil prostor, místo, naplnil ho sám sebou a začal v sobě vytvářet stvoření, která jsou mu protikladem, aby ho každé stvoření pochopilo a stalo se podobným, jako je On, protože neexistuje větší dokonalost než Jeho osobní stav. (Pokračování textu…)

Začarovaný kruh – jak z něho ven

Lidstvo ve svém vývoji pokročilo na současnou úroveň a nyní začíná chápat: vše, co nám společnost vnucuje, je v zásadě na naši škodu. Ničíme životní prostředí, marníme naše životy, oddělujeme se od rodiny, od dětí.

Místo toho, aby člověk pracoval jen několik hodin denně a pokryl tak svoje základní životní potřeby, pracuje dvanáct hodin denně. Proč? Protože chce vytvořit to, co společnost považuje za cenné, jinak by si nemohl vážit sám sebe. A jak se bude dívat na své sousedy a jak se na něj budou dívat jeho děti? (Pokračování textu…)