Jak se rozhodovat v rodině?

Otázka: Jak se správně rozhodovat v rodině? Existuje zde nějaká hierarchie?

Odpověď: Všechna rozhodnutí v rodině činí manželka. Alespoň by to tak mělo být. Již Abrahámovi bylo řečeno: „Poslouchej, co ti řekne Sára.“

Otázka: Cožpak to není řečeno alegoricky?

Odpověď: Alegoricky, ale ne zcela. Věřím, že myšlení ženy je zdravější než muže a že by žena měla mít možnost se účastnit rozhodování. A muži by měli věnovat větší pozornost postoji žen k řešení problémů a učit se od nich neprosazovat své názory, snížit se.

Z televizního programu „Dovednost řízení“, 6. 11. 2020

Originální článek zde.

[# 271348]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: