Muž a žena z hlediska kabaly

Otázka: Může se Stvořitel odhalit mezi mužem a ženou – dvěma protikladnými vlastnostmi?

Odpověď: V kabale žádní muži a ženy nejsou. V kabale má každý z nás jak mužský, tak i ženský kořen.

Otázka: Kdo je tedy „muž“ a „žena“ z hlediska kabaly?

Odpověď: Muž symbolizuje vlastnost dávání bez jakékoli souvislosti s pohlavím a žena vlastnost přijímání bez jakékoli souvislosti s pohlavím.

Jakékoli dva objekty – stvoření se Stvořitelem nebo různé části uvnitř stvoření – je možné vždy porovnávat jako mužskou a ženskou složku. Přičemž každý objekt může být ve vztahu k jedné věci mužskou částí a ve vztahu k jiné ženskou částí.

Vše se určuje pouze podle jednání, neboť jakýkoliv objekt je touhou se těšit. V míře, v jaké se touha projevuje při přijímání nebo při dávání, se nazývá „mužskou“ částí, nebo „ženskou“. Z duchovního hlediska mohu být jednou ženou, podruhé mužem.

Otázka:Ale v tomto světě se někdo rodí jako muž a někdo jako žena. Proč je to tak?

Odpověď: Protože na základě vyšších kořenů, ze kterých vše vychází, dochází ke stejnému rozdělení i na živočišné úrovni. Avšak tyto rozdíly mezi muži a ženami prakticky nic neznamenají, vůbec nic nám neposkytují. Vstupujeme do éry úplné duchovní rovnosti. Ženy budou své duchovní touhy projevovat naprosto stejně jako muži.

Z lekce v ruském jazyce 10. 12. 2017

Originální zdroj zde.

227848

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: