Daily Archives: 13. 6. 2020

Príroda nemôže viac trpieť

Otázka: Hovoríte, že situácia s koronavírusom bude trvať pol roka alebo rok. Kedy to všetko skončí?

Odpověď: Nečakajte! Príroda nás musí obmedziť, viesť nás úplne novou cestou – nad našim egoiznom. Nemôžeme pokračovať v mrzačení, sme povinní žiť inak.

(Pokračování textu…)