Když se Židé stanou antisemity 2

Jaká je hranice mezi kritikou Izraele a antisionismem?

Kritika Izraele není problém, ale nesmí jít o jedovatou kritiku, která vyžaduje jeho zničení. Měla by být umožněna úplná svoboda projevu pro kohokoli, kdo požaduje mír, ale ne mír prostřednictvím zničení, určitě ne prostřednictvím antisemitických zpráv, kterých jsme obdrželi víc než dost.

Židé tvoří méně než jedno procento francouzské populace a přesto bylo téměř 40 procent násilných činů souvisejících s náboženstvím nebo rasou v roce 2017 spácháno proti Židům. V loňském roce vzrostly antisemitistické útoky o 75 procent. Francouzský ministr vnitra popsal tyto projevy jako nepřátelství, které se „šíří jako jed“ a nutí celé rodiny emigrovat.

Co je to, co podněcuje vzdělané lidi, aby jednali nelogicky? Jak je možné, že se Židé žijící v Izraeli nebo v zahraničí ztotožnili s organizacemi, které propagují delegitimizaci jejich domova? Jak si představují svou budoucnost?

BDS (hnutí Bojkot, odprodej a Sankce) je již mezi mezinárodními organizacemi známým jevem, zejména v organizacích působících proti židovskému lidu a Státu Izrael. Zahrnuje židovské a izraelské aktivisty, kteří jsou největšími antisemity. Proč tomu tak je? Důvodem je, že se snaží osvobodit od plnění své předurčené role být „světlem národům“ a hledají způsob, jak vymazat nebo skrýt své kořeny. Někteří si dokonce myslí, že pokud se přizpůsobí, ztratí své vlastní židovství. To je podle moudrosti kabaly nemožné. Židé navždy zůstanou Židy. Jejich židovský duchovní kořen je věčný.

Jak se v Židovi probouzí nenávist k tomuto nekontrolovanému a dokonce i nežádoucímu stavu, tak se probouzí i jeho nenávist k podstatě izraelského lidu. Je to animozita vycházející z nejistoty, kdy si lidé obecně nemohou vysvětlit vlastní kořeny, ale zaujatost je dostatečně silná na to, aby je motivovala k agresivnímu jednání proti židovskému lidu.

Předchozí díl.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: