Kam půjdu po smrti?

Otázka: Existuje podle kabaly po smrti nebe nebo peklo? Pokud ano, máte v úmyslu se tam dostat po vaší fyzické, tělesné smrti?

Odpověď: Peklo je stav, kdy duchovně povznesená osoba upadá do egoismu. Tomu se říká peklo. Člověk kvůli svému egoismu hoří hanbou. Toto je oheň pekla a trestu.

A když naopak člověk stoupá do vlastnosti lásky a odevzdání, cítí, že je vyšší než tento svět. Zažívá stav věčnosti, dokonalosti a nekonečna. Tento stav se nazývá ráj, nebe.

Cítíme tyto dva stavy – nebe nebo peklo – během našich duchovních vzestupů nebo sestupů zpět do tohoto světa. Pouze kabalisté dokážou cítit oba stavy. Tyto stavy nejsou vůbec spojeny s tělesným životem nebo smrtí.

Naše těla, která jsou nám dána pouze proto, aby sloužila jako základ naší fyzické existence, jsou jen živočišná. Na základě tohoto rámce je možný náš duchovní pokrok.

Moudrost kabaly hovoří výhradně o našem duchovním vývoji. Pokud během našeho života duchovně nepostupujeme, zemřeme jako každý jiný živočich a to je pro nás vše.

Není cílem dostat se někam po naší tělesné smrti. Po smrti se nic nemění. Je však možné dosáhnout Vyššího světa během našich životů.

Smyslem kabaly je dosáhnout pocitu nebe během našeho současného života. A poté naše živočišná existence není překážkou. Jinými slovy, tělo může zemřít, ale my jsme již ve Vyšším světě. To je přesně to, co je třeba udělat: rozvinout naši duši.

Každému z nás je v této hmotné říši dáno živočišné tělo. Současně máme bod, zárodek duše. Rozvíjíme-li tento zárodek, začneme skrze něj vnímat duchovní život. Pak na smrti našeho těla nezáleží! Začneme vnímat další úroveň vesmíru v následující dimenzi.

Zároveň, pokud nebudeme rozvíjet bod v srdci, nic se po naší fyzické smrti nestane. Bod v srdci, zárodek duše, se znovu narodí v novém živočišném těle, což nám dává další šanci postupovat s pomocí kabaly.

Z lekce v ruském jazyce, 4. 10. 2015

Originální článek zde.
[# 170432]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: