Poznat základní pravdu života

Otázka: Jak se změní můj život, když odhalím, že Stvořitel řídí vše?

Odpověď: Pak řekneš: „Konečně vím, že On mě ovládá. Ne, to jsem neodhalil já, to On mi odhalil“.

A proč On to udělal? Proč On potřeboval, abych pochopil základní pravdu svého života? Ukazuje se, že nemám svobodnou volbu a naprosto žádné rozhodování.

Nyní vylezu na střechu a spadnu dolů – jsem to já nebo Stvořitel? Stvořitel. A kde je mé „já“? Proč ve mně existuje pocit mého „já“?

Tvůj život ti byl dán zejména kvůli tomu, abys anuloval svá „já“. Pak přijdeš do stavu, který se nazývá spojení se Stvořitelem, kdy On a ty jsi jeden celek.

Z lekce v jazyce ruském 9. 2. 2018
Originální článek zde.
[# 238114]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: