Pokud není nikdo jiný než Stvořitel, pak kdo jsem já?

Otázka: Pokud není nikdo jiný než Stvořitel, pak kdo jsem a kde jsem?

Odpověď: Ty nejsi. Musíš dosáhnout stavu, ve kterém mezi tebou a Stvořitelem není žádný rozdíl, a ty absolutně vůbec nepociťuješ, že máš vlastní „já“. Spojuješ se s Ním v myšlenkách, touhách a činnostech.

Otázka: Stvořitel také nemá Svoje „Já“?

Odpověď: Stvořitel nemá koncept Svého „Já“, protože to je jediná existující, původní a věčná síla, mimo čas, prostor a pohyb. Proto žádné takové otázky týkající se Stvořitele neexistují, vždyť si nedokážeme představit, v jakých souřadnicích On existuje.

Z lekcí v ruském jazyce, 2. 9. 2018
Originální článek zde.
[# 238171]

One Comment

  1. Toto je jednoduché ale bezvadně vysvětleno, podobně jako v Buddhově učení.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: